Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Výukový program Co nám dává krajina

Datum konání: 30. 3. 2012 a 2. 4. 2012 (vždy 2 hodiny)
Třídy, počet žáků: kvinta, 1. ročník, celkem 22 + 22 žáků
Vyučující: RNDr. Markéta Drábková
Lektor: Mgr. Matouš Šimek
Použité materiály a metody: přednáška, diskuse, simulační hry a soutěž


Cíl: Netradiční formou poskytnout další informace o životním prostředí, konkrétně o vodě. Rozvíjet kompetence k učení, k řešení problémů.


Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Žáci se zamýšleli nad pojmy ekosystém a krajina a jak naši krajinu ovlivnila činnost člověka. Vysvětlili si, co je to meliorace, revitalizace či ekosystémové služby. Po úvodní přednášce se žáci rozdělili na dva týmy. Jeden se zabýval lesem a druhý říční nivou. Pracovali s fotografiemi, ve dvou scénkách simulovali jednání obecního zastupitelstva o budoucnosti blízkého lesa a přilehlé nivy. Na závěr si probrali jednotlivé použité argumenty a ukázali si význam územního plánování a aktivního občanského postoje.


Doporučení: Doporučuji tento výukový program začlenit do školního vzdělávacího programu biologie pro kvintu a 1. ročník. U žáků rozvíjí dovednost argumentovat a upevňuje ekologických pojmů.


Mgr. Štěpánka Otepková, vyučující a vedoucí aktivity 04

foto: Mgr. Štěpánka Otepková

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout