Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Terénní výukový program S Nadějí po Rodu

Datum konání: 12. 4. 2012 (6 hodin)
Třídy, počet žáků: sexta, celkem 26 žáků
Vyučující: Mgr. Štěpánka Otepková, Mgr. Anna Kohoutová
Lektor: Mgr. Matouš Šimek


Použité materiály a metody: exkurze, diskuse, simulační hry a soutěže, práce s pracovními listy


Cíl: využít jedinečné polohy školy v centru CHKO Třeboňsko pro objasnění ekologických i ekonomických souvislostí. Pochopit argumentaci ochranářů i rybářů.Vést žáky k odpovědnému chování vzhledem k životnímu prostředí a k aktivnímu občanskému postoji.
Rozvíjet kompetence k učení, k řešení problémů.


Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Trasa exkurze vedla po hrázích mezi rybníky Nadějské soustavy v severní části CHKO Třeboňsko, v blízkosti obce Frahelž. Žáci se během programu seznámili s historií a stavbou rybníků i s organismy, které je obývají. Pozorovali vodní ptáky, měřili průhlednost vody v rybníku s intenzivním chovem ryb, lovili nekton a poznávali potravní řetězec. Součástí trasy také bylo cenné rašeliniště na pomezí rybníka Rod a okolního lesa. Po návratu do školy žáci pracovali s fotografiemi, ve dvou scénkách simulovali jednání ochranářů se zástupci rybářství. Na závěr si probrali jednotlivé použité argumenty a ukázali si význam porozumění základním ekologickým a ekonomickým vztahům pro udržitelný rozvoj naší krajiny.
Jedinou vadou této akce bylo velmi deštivé počasí.


Doporučení: Doporučuji tento výukový program začlenit do školního vzdělávacího programu biologie pro sextu a 2. ročník. U žáků rozvíjí dovednost argumentovat a upevňuje ekologické povědomí.

Mgr. Štěpánka Otepková, vyučující a vedoucí aktivity 04

foto: Mgr. Štěpánka Otepková

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout