Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Rožmberská hostina

Datum konání: 11.4. 2012
Třída, počet žáků: III., 25 žáků
Vyučující: Mgr. Jana Kalvasová

Průběh:
Žáci se o výtvarné výchově věnovali všedním i svátečním dnům posledních Rožmberků, tentokrát stravování a stolování. Žáci se seznámili s tím, jak se stravoval šlechtický dvůr během všedních dnů, ale také např. jak vypadala svatební hostina Viléma z Rožmberka. Dozvěděli se, co jedl prostý lid. Žáci si poté na prostřené ubrusy v podobě velkých balicích papírů vytvořili a namalovali vlastní renesanční hostinu.

Cíl:
Poznání všedních i svátečních dnů posledních Rožmberků. Seznámení s tím, jak se v 16. a 17. století připravovalo jídlo, jak se prostírala tabule a jak se hodovalo. Porovnání stravy dnes a v renesanci. Uvědomění si, o jaké suroviny a pokrmy byl obohacen jídelníček v důsledku zámořských objevů.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Žáky velice zaujala tématika renesančních hostin, všichni se aktivně zapojili do sestavení jídelníčku a kresby nádobí, pokrmů či nápojů.

Doporučení:
Projekt je možné doporučit všem třídám nižšího gymnázia. Kromě techniky kresby a malby také mohu doporučit prostorovou tvorbu např. z keramiky, tvorbu kostýmů a dalších rekvizit, aby byla hostina ještě autentičtější.

Zapsala: Mgr. Jana Kalvasová
Datum: 19.4. 2012

Foto: Jana Kalvasová


 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout