Gymnázium Třeboň

Aktivita 06 - Kurz Etika a společenská etiketa, 26. 4. – 28. 4. 2012

Datum konání: 26.04. - 28.04. 2012
Místo konání: Domov mládeže VOŠ sociální a SPGŠ Prachatice              
Třída, počet žáků: žáci III. ročníku  (celkem 26 žáků)
                                   
Pedagogický dozor: Mgr. Zdeněk Kučera, Mgr. Jitka Mašková, Mgr. Martin Krynický

Školitelé: PaedDr. Ivana Bečvářová, Mgr. Klaudie Pospíšilová (agentura Asteria České Budějovice)

Cíl: osvojit si základní pravidla lidského chování, seznámit se s pojmem etika, etiketa  a pravidly společenského vystupování na veřejnosti, při významných společenských a kulturních událostech, zamyslet se nad svým chováním a jednáním v rodině, mezi přáteli, ve školní třídě, zhodnotit situaci, kdy je společenská etiketa nutná a vyžadovaná, chápat a respektovat vzájemné soužití lidí v občanské společnosti
Použité materiály a technika: noviny, časopisy, barvy, látky, lepidlo, dataprojektor, notebook, výukové a  filmové dokumenty, fotoaparát, videokamera 

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Žáci III. ročníku v uvedeném termínu absolvovali třídenní kurz, během něhož se pod vedením lektorů z agentury ASTERIA Č. Budějovice blíže seznámili se základními etickými pojmy a pravidly slušného chování mezi lidmi. Výuka se uskutečnila v objektu Domova mládeže VOŠ sociální a Střední pedagogické školy v Prachaticích. První den proběhly hry zaměřené na vzájemnou komunikaci, představení se a vystupování na veřejnosti , v dalších dvou dnech se lektoři programově zaměřili na pojmy kultura a subkultura, sociální odlišnosti v minoritě a majoritě, vhodné oblékání, způsob vyjadřování (Etiketa ve škole i za školou), etiketu stolování, multikulturní etiketu, projevy neverbální komunikace, školní řád jako základní pravidlo společného soužití aj.. Velký ohlas mezi žáky měla dramatická tvorba v podobě scének, tzv. dabing a přehlídka oděvů a způsobu chování minorit žijících v ČR. Kurz byl koncipován jako praktický, zaměřený na jednotlivé výstupy a prezentace žáků samotných či skupin, posilující diskuse, situační metody a týmovou práci. Během kurzu žáci zhlédli výukové a filmové dokumenty věnované danému tématu. 
Žáci se seznámili se zásadami slušného chování ve společnosti, vysvětlili si a pochopili termín společenská etiketa, sami zdůvodnili nutnost osvojení si a uplatnění těchto pravidel v běžném životě člověka. Celý kurz i výukové metody lektorů byly jak žáky, tak i pedagogickým dozorem velice kladně hodnoceny.

Doporučení:
Tento kurz lze jednoznačně kladně hodnotit a doporučit i do budoucna. Jedná se o velice prospěnou a přínosnou činnost v oblasti práce s mladými lidmi.
Poznámka: 
1. Z průběhu kurzu byla vytvořena obsáhlá fotodokumentace a videozáznam (DVD)
2. Program kurzu:

Čtvrtek 26.04. 15.00 - 16.00 zahájení kurzu
17.00 – 19.00 seznamovací cvičení
19.00 – 21.00 pravidla chování, společenský bontón, subkultura a kultura
Pátek  27.04. 09.00 – 12.00 společenská etiketa, odívání, stolování módní přehlídka, etiketa naruby
13.00 – 18.00 verbální a neverbální komunikace, společenská etiketa, odlišnosti v chování příslušníků jiných národů, etnik a minorit, modulové situace-dabing, skupinové práce
19.00 – 21.00 projekt Galavečer, prezentace
Sobota 28.04. 09.00 – 12.00 historie odívání, život na planetě UFO, tvorba vlastních etických norem a zákonů, prezentace, práce ve skupinách
13.00 – 16.00 společenská etiketa, testy-hra, etudy, tvorba projektu
16.00 - 16.30 ukončení kurzu

Zapsal:  Mgr. Zdeněk Kučera

30. 4. 2012

Foto: Martin Krynický

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout