Gymnázium Třeboň

Projektárium (duben 2012)

01 – Anna Kohoutová – v redakci časopisu GYM to ožilo díky novým externím spolupracovníkům (viz. tiráž) a staří matadoři z odcházející oktávy se s redakcí definitivně loučí posledním číslem – Jakub Novotný titulkou a Tomáš Tichý připomenutím zřejmě posledního „zapomenutého“ místa. Filmový štáb pod vedením režiséra Dana Urbánka dotáčí poslední rozhovory pro připravovaný dokument o GYMu a snad se podaří v dohledné době připravit z něj pro vás malou ochutnávku.

02 – Ivana Čurdová – v tomto období je připravován materiál zobecňující poznatky z prožitkových kurzů, které byly součástí projektu a konaly se v září 2010 a 2011. Škola chce pokračovat v organizování těchto kurzů a využít tyto poznatky.

03 – Pavel Krejča - sbírka úloh z finanční matematiky byla dána do tisku, její elektronická verze bude k dispozici ne webu školy k prohlédnutí resp. i ke stažení. Sbírka byla již využita při rozšířené výuce FM v septimě. V Jindřichově Hradci se konal 3. ročníku soutěže "Finanční gramotnost“ a tým ve složení Eliška Straková (VII.), Jan Čížek (VIII.) a Jan Valenta (VII.) v něm obsadil 1. místo – gratulujeme k postupu do krajského kola.

04 – Štěpánka Otepková - pokračujeme s výukovými programy, přednáškami a exkurzemi zaměřenými na životní prostředí, třídění odpadů a šetrnou dopravu. Žáci sexty, 2. a 1. ročníku se zabývali výtvarným zpracováním odpadu, kdy z PET lahví vytvářeli prostorové objekty. Žáci tercie absolvovali výukový program Vodě na stopě o významu toků v krajině, kvinta a 1. ročník se zúčastnily výukového programu Co nám dává krajina a žáci sexty vyrazili přes nepřízeň počasí na exkurzi po hrázích mezi rybníky Nadějské soustavy. Poslední akcí je pak pomoc při organizaci a účast na
oslavách Dne Země.

05 - Ivana Kubínová - během února a dubna jsme s žáky tercie a 2. ročníku v hodinách IKT dokončili úpravy prezentací k vybrané lokalitě. Fotografie, texty a prezentace jsou vkládány na DVD, které bude hotové v květnu. V současné době byl projekt zadán žákům 1. ročníku.
V rámci výtvarné výchovy žáci sekundy a tercie navazovali na téma života posledních Rožmberků, tentokrát se týkalo hostin, složení jídelníčku a pravidel stolování. Žáci se seznámili s tím, jak se stravoval šlechtický dvůr během všedních dnů, ale také jak např. vypadala svatební hostina Viléma z Rožmberka. Dozvěděli se, co jedl prostý lid.

06 – Zdeněk Kučera - bylo dokončeno poslední DVD č. 10 v německém jazyce na téma Asertivita, řešení konfliktů. DVD vytvořili vybraní žáci oktávy. Dne 27. 3. zhlédli žáci 2. ročníku a sexty v českobudějovickém kině Kotva zajímavý filmový dokument Pod sluncem tma, který pojednává o mezinárodní humanitární pomoci a lidské solidaritě mezi ČR a africkou Zambií. Ve dnech 26. - 28. 4. 2012 proběhl v pořadí již druhý projektový kurz Etika a společenská etiketa, tentokráte v Prachaticích. Jeho lektory budou pracovníci agentury Asteria z Českých Budějovic a účastníky žáci tercie.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout