Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Přednáška Klikov, Kříže na Třeboňsku (17. 5. 2012)

Datum: 17. 5. 2012
Třída, počet žáků: sekunda -  30 žáků (z celkového počtu 31 žáků ve třídě)
Vyučující: RNDr. Ivana Kubínová, Mgr. Jana Kalvasová
Přednášející: Pavla Hosnedlová, František Maxa, žáci 2. ročníku
Průběh:
V rámci jednohodinové přednášky se žáci sekundy dozvěděli informace o zajímavých místech a aktivitách na Třeboňsku, konkrétně o klikovské keramice a křížích na Třeboňsku. Přednášku si pro své mladší spolužáky připravili žáci 2. ročníku, Pavla Hosnedlová a František Maxa, kteří v letošním školním roce pracovali na projektu Místo mého bydliště.
Cíl: seznámit žáky se zajímavými místy a aktivitami na Třeboňsku a jeho okolí
- poloha lokalit
- historický vývoj klikovské keramiky, vznik křížů v krajině
- využití hlíny pro výrobu keramiky
- postup výroby keramických výrobků
- původ křížů
- nejzajímavější kříže na Třeboňsku
- rozdělení křížů podle materiálu, ze kterého jsou vytvořeny
- křížové cesty
 
Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Cíle přednášky bylo v nejvyšší možné míře dosaženo a nemalou zásluhu na úspěchu celé akce mají oba žáci 2. ročníku, kteří poutavým výkladem dokázaly zaujmout žáky a problematiku jim názorně přiblížit především formou dobře zpracované prezentace a připravených fotografií. Žáci ocenili hlavně konkrétní informace k daným tématům a aktivně se zapojili do zpracování pracovních listů.
Doporučení:
Přednášku je možno doporučit i pro další věkově vhodné třídy, např. primu, dále je možné udělat i přednášky o dalších lokalitách, které máme připravené na DVD katalogu.


Datum: 18. 5. 2012
Zpracovala: RNDr. Ivana Kubínová, vedoucí týmu aktivity 05

Foto: Jana Kalvasová

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout