Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Den Země – přednáška „Šetrná doprava a mobilita“

Datum konání: 23. 4. 2012 (2 hodiny – septima a 3. ročník)
Třídy, počet žáků: septima- celkem  27 žáků, 3. ročník – celkem 21 žáků
Vyučující:    Mgr. Císařová, Mgr. Dušková
Lektor: Ing. Tomáš Otepka – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a     auditor bezpečnosti pozemních komunikacích
Použité materiály a metody: přednáška a beseda
Cíl: zapojit do oficiálních oslav Dne Země i žáky nejvyšších ročníků, rozšířit jejich ekologické povědomí
Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Žáci se seznámili se základními pojmy, které souvisejí s dopravou a dopravním plánováním. Vysvětlili si, co je to mobilita, jaká je struktura cest obyvatelstva podle volby dopravních prostředků, které faktory ovlivňující volbu dopravního prostředku, jaká je prognóza vývoje automobilismu a jeho vlivu na životní prostředí. Přednášející vysvětlil problematiku zklidňování dopravy, využití obytných zón, zpomalovacích prahů a vysazených chodníkových ploch pro zvýšení bezpečnosti a komfortu a tím i atraktivnosti ekologicky šetrných způsobů dopravy – chodců a cyklistické dopravy.  Akce měla u žáků pozitivní odezvu. Na závěr přednášky žáci diskutovali o dané problematice s přednášejícím i sami mezi sebou.

Doporučení: Osvědčilo se, podobné přednášky by se měly stát stálou součástí oslav Dne Země pro starší žáky.

Štěpánka Otepková, vyučující a vedoucí aktivity 04

Foto: Štěpánka Otepková

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout