Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Den Země – vzdělávací program ČNFV, 20. a 23. 4. 2012

Datum konání:  20. 4. a 23. 4. 2012 (2 x 2 hodiny – prima a sekunda, 2 x 6 hodin - tercie)
Třídy, počet žáků: prima, sekunda - celkem  59 žáků (účastníci vzdělávacího programu), tercie – celkem 29 žáků (přípravné a organizační  práce)
Vyučující: Mgr. Š.  Otepková, Mgr. J. Mašková,  Mgr. J. Kalvasová
Použité materiály a metody: zábavné soutěže spojené s pohybovými aktivitami, práce ve skupinách, nutnost komunikace, spolupráce a prezentace vlastních názorů, starší žáci pracovali s mladšími spolužáky (předávání informací, výklad, organizace)
Cíl: využít oficiálních oslav Dne Země  k uvědomění si základních ekologických vztahů
Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Na základě pozitivních zkušeností z minulého roku jsme opět využili nabídky Českého nadačního fondu pro vydru, který připravil v zámeckém parku řadu soutěží s ekologickou tématikou. I tentokrát se do přípravy a organizace zapojili žáci tercie. Jejich úkolem bylo vysvětlit mladším spolužákům z gymnázia (prima, sekunda) i žákům ostatních škol určité ekologické jevy a vztahy, vysvětlit soutěžní úkol a dohlížet na jeho průběh a splnění. Ostatní žáci pracovali ve skupinách, které mezi sebou vzájemně soutěžily. Na rozdíl od loňského roku žáci tercie sami vymysleli a připravili několik soutěží.
Akce měla u žáků opět pozitivní odezvu.  A to jak u těch, kteří se podíleli na organizaci, tak i u těch mladších, kteří soutěžili. Opět se potvrdilo, že aktivní zapojení žáků do procesu neformální výuky je mimořádně efektivní.  Navíc tato forma práce nevede k pouhému „pasivními konzumování“ připraveného programu. Žáci si v praxi vyzkoušeli, jak těžké je někoho zaujmout a předat mu informace.
Doporučení: Osvědčilo se. Oslavy Dne Země se stanou stálou součástí vzdělávacího programu naší školy.

 Štěpánka Otepková, vyučující a vedoucí aktivity 04

Foto: Štěpánka Otepková

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout