Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Místo mého bydliště - úprava fotografií

Datum: 17. 5. (IKT2 – počet žáků 11), 18. 5. (IKT1 – počet žáků 12), 23. 5. – počet žáků 23
Účastníci akce: žáci 1. ročníku
Vyučující: Ivana Kubínová
Cíl:
- pořídit vlastní fotografie vybrané lokality
- používat digitální fotoaparát
- provádět úpravy fotografií
- doplnit fotografie o metainformace

Kompetence:
- k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní, sociální
Témata:
Žáci pomocí vlastních fotografií zmapovali zajímavé místo v okolí svého bydliště, tyto fotografie pak využijí pro zpracování textů a vytvoření počítačové prezentace.
Průběh akce:
1. Výběr lokality - žáci si vybrali podle svého zájmu lokalitu, kterou chtěli prezentovat
2. Fotografování vybrané lokality – tato část probíhala v terénu, žáci si pořizovali fotografie sami, ve svém volném čase. Následovala úprava fotografií a výběr nejlepších snímků.
Hodnocení:
Práce s digitálním fotoaparátem a digitální fotografií byla pro žáky velice přínosná, protože si osvojili a prohloubili tyto dovednosti:
•    upravovat počet bodů rastrového obrázku, jeho rozlišení (DPI) a barevnou hloubku
•    respektovat estetické zásady vhodné grafické kompozice a barevného ladění
•    specifikovat běžné grafické formáty a jejich vlastnosti
•    provádět konverzi mezi formáty včetně nastavení vhodné komprese dat
•    zvolit grafický formát vyhovující danému užití
•    používat digitální fotoaparát, dodržovat zásady kompozice obrazu, rozhodnout, jaký motivový program kdy použít
•    provádět úpravy fotografií – jas, kontrast, histogram, efekty, text do fotografie
•    přidávat k fotografiím metainformace a pochopit význam metainformací

Zpracovala: Ivana Kubínová    Datum: 30. 5. 2012
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout