Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Prezentace vybraných lokalit, 30. 5. 2012

Datum: 23.5. - počet žáků 26, 30. 5. - počet žáků 26
Účastníci akce: žáci 2. ročníku
Vyučující: Ivana Kubínová
Průběh:
V rámci dvouhodinové prezentace se žáci 2. ročníku dozvěděli informace o zajímavých místech a aktivitách na Třeboňsku, konkrétně o klikovské keramice, křížích na Třeboňsku, Krčínově domě, zámku v Jindřichově Hradci, naučné stezce Velký a Malý Lomnický, Cetvinách a Janovce. Jednotlivá témata prezentovali pro své spolužáky vybraní žáci 2. ročníku, kteří v letošním školním roce pracovali na projektu Místo mého bydliště.
Cíl: seznámit žáky se zajímavými místy a aktivitami na Třeboňsku a jeho okolí
 
Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Cíle přednášky bylo v nejvyšší možné míře dosaženo a nemalou zásluhu na úspěchu celé akce mají přednášející žáci 2. ročníku, kteří poutavým výkladem dokázali zaujmout své spolužáky a problematiku jim názorně přiblížit především formou dobře zpracované prezentace a připravených fotografií. Žáci ocenili hlavně konkrétní informace k daným tématům a formou diskuse se aktivně zapojili do přednášených témat.
Doporučení:
Přednášku je možno doporučit i pro žáky jiných tříd, dále je možné udělat i přednášky o dalších lokalitách, které máme připravené na DVD katalogu.

Datum: 30. 5. 2012
Zpracovala: RNDr. Ivana Kubínová, vedoucí týmu aktivity 05

Foto: Ivana Kubínová


 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout