Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 -Ze života stromů – výukový program ČNFV

Datum konání: 16. 5. 2012 (6 hodin)
Třídy, počet žáků: prima - celkem  26 žáků
Vyučující: Mgr. Š. Otepková, Mgr. A. Kohoutová, Mgr. A. Schacherlová
Lektor: Mgr. Matouš Šimek a ing. Zuzana Štětková
Použité materiály a metody: zábavné soutěže spojené s pohybovými aktivitami, práce ve skupinách, nutnost komunikace, spolupráce a prezentace vlastních názorů
Cíl: navázat na probrané učivo biologie a hravou formou vést žáky k uvědomění si základních ekologických vztahů
Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Tento výukový program probíhal v zámeckém parku, na hrázi rybníka Svět, v anglickém parku u Schwarzenberské hrobky a v Krčínově domě. Žáci diskutovali o tom, čím vším jsou stromy prospěšné nám lidem i dalším živočichům, jaká je jejich funkce v krajině a ve městě. Při simulačních hrách si vyzkoušeli, jak strom hospodaří s vodou, jak se „nadře“ při fotosyntéze a jak jej „obtěžují“ různí hmyzí „podnájemníci“. V další části programu se děti učily poznávat nejběžnější druhy stromů, se zavázanýma očima se snažili vnímat prostředí lesa - anglického lesoparku.
Doporučení: Výukový program propojil teoretické znalosti z botaniky se skutečnými zážitky a děti zaujal. Podobné výukové programy se stanou stálou součástí vzdělávacího programu naší školy.

 Štěpánka Otepková, vyučující a vedoucí aktivity 04

Foto: Štěpánka Otepková


 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout