Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Kdo se bojí, nesmí do lesa – výukový program ČNFV

Datum konání: 17. 5. 2012 (2 hodiny)
Třídy, počet žáků: sekunda - celkem  29 žáků
Vyučující: Mgr. Š. Otepková, Mgr. I Čurdová
Lektor: Mgr. Matouš Šimek a ing. Zuzana Štětková
Použité materiály a metody: zábavné soutěže spojené s pohybovými aktivitami, práce ve skupinách, nutnost komunikace, spolupráce a prezentace vlastních názorů
Cíl: navázat na probrané učivo biologie a hravou formou vést žáky k uvědomění si základních ekologických vztahů
Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Tento výukový program probíhal v Krčínově domě. Žáci byli rozděleni do dvou skupin a plnili rozdílné úkoly. V naprosté tmě sklepení starého domu poslouchali hlasy různých živočichů, se kterými se mohou setkat v nočním lese, poznávali zvířata podle stop, určovali jedlé a jedovaté rostliny a houby, diskutovali o nebezpečích, která je mohou potkat v lese a ve městě. Na závěr se snažili hmatem poznat různé přírodniny.
Doporučení: Výukový program propojil teoretické znalosti ze zoologie se skutečnými zážitky a děti zaujal. Podobné výukové programy se stanou stálou součástí vzdělávacího programu naší školy.

Štěpánka Otepková, vyučující a vedoucí aktivity 04

Foto: Štěpánka Otepková

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout