Gymnázium Třeboň

AKTIVITA 04 - Přednáška „Nakládání s odpady a ověřování jejich nebezpečných vlastností“

Datum konání: 24. 5. 2012 (1 hodina – septima a 3. ročník)
Třídy, počet žáků: septima- celkem  26 žáků, 3. ročník – celkem 21 žáků
Vyučující: Mgr. Mašková
Lektor: Ing. Zuzana Korandová, MikroChem LKT spol. s r. o.
Použité materiály a metody: přednáška
Cíl: rozšířit znalosti starších žáků, seznámit je s legislativou odpadového hospodářství, ukázat testy ekotoxicky, uvést téma nebezpečné odpady a jejich vliv na organismus

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
V průběhu přednášky se žáci dozvěděli, které legislativní normy upravují nakládání s odpady, do jakých kategorií se odpady rozdělují, jak se hodnotí a označují nebezpečné vlastnosti odpadů a jaké jsou povinnosti původců těchto odpadů. Dále se seznámili s testy ekotoxicity a různými způsoby odstraňování nebezpečných odpadů.
Přednáška splnila svůj cíl. Bude základem pro pokračování se zaměřením na mutagenní účinky některých látek, které se mohou vyskytovat v odpadech, a na jejich vliv na lidský organismus. Dále naváže praktické cvičení z molekulární biologie.
Doporučení: Na základě poskytnutých materiálů zajistit podobnou přednášku vlastními silami a zajistit praktické cvičení z molekulární biologie na odborném pracovišti.

 Štěpánka Otepková, vyučující a vedoucí aktivity 04

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout