Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Neuvěřitelný svět pavouků – výukový program ČNFV

Datum konání: 1. 6. 2012 (2 hodiny)
Třídy, počet žáků: sekunda - celkem  27 žáků
Vyučující: Mgr. Š. Otepková, Mgr. L.Císařová
Lektor: Mgr. Matouš Šimek a ing. Zuzana Štětková
Použité materiály a metody: zábavné soutěže spojené s pohybovými aktivitami, práce ve skupinách, nutnost komunikace, spolupráce a prezentace vlastních názorů
Cíl: navázat na probrané učivo biologie a hravou formou vést žáky k uvědomění si základních ekologických vztahů
Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Výukový program probíhal v učebně biologie a oktávy. Žáci byli rozděleni do dvou skupin a plnili rozdílné úkoly, jejichž smyslem bylo odbourat odpor k těmto živočichům, uvědomit si jejich důležitost v přírodě i pro člověka. Žáci se seznámili s druhy, které s námi běžně sdílejí domácnost i vzácnějšími druhy pavouků z přírody. Prohlédli si i několik živých zástupců této skupiny. V druhé části programu si děti vyzkoušely lovit jako pavouci, jaká úskalí čekají na samečky při rozmnožování, či jak je těžké se nechytit do pavučiny.
Doporučení: Výukový program propojil teoretické znalosti ze zoologie se skutečnými zážitky a děti zaujal. Podobné výukové programy se stanou stálou součástí vzdělávacího programu naší školy.

 Štěpánka Otepková, vyučující a vedoucí aktivity 04

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout