Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 – Rozloučení s Rožmberky

Datum konání: květen 2012
Třída, počet žáků: II., 30 žáků
Vyučující: Mgr. Jana Kalvasová
Průběh:
Žáci se v průběhu školního roku 2011/2012 věnovali životu a odkazu posledních Rožmberků, kteří dodnes v Třeboni zanechali výraznou stopu. Dané téma uzavřeli symbolicky úmrtím posledního přestavitele tohoto významného šlechtického rodu, Petra Voka, který byl pochován před 400 lety. Žáci opět pracovali s historickými prameny a literaturou, převážně s díly kronikáře Václava Březana a historika Jaroslava Pánka. Dozvěděli se informace o smrti Petra Voka, přípravách na smuteční průvod i pohřeb v rožmberské hrobce ve Vyšším Brodě. O výtvarné výchově vytvářeli rožmberské i další šlechtické erby, smuteční prapory i náhrobky.
Cíl:
Poznání dějin Rožmberského rodu. Seznámení se smuteční ceremonií v historii i dnes.
Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Žáky velice zaujala tématika smrti a pohřbu Petra Voka. Se zaujetím získávali poznatky z historických pramenů i literatury. Upoutaly je několikaměsíční dobové přípravy na honosný pohřeb, který odpovídal významu posledního Rožmberka.
Doporučení:
Projekt můžeme doporučit všem třídám gymnázia.


Zapsala: Mgr. Jana Kalvasová

Foto: Jana Kalvasová


 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout