Gymnázium Třeboň

Aktivita 06 - Památník Terezín a Muzeum židovského ghetta

Datum konání: 11. 06. 2012

Třída, počet žáků: žáci VII. a 3. ročníku (celkem 44 žáků)

Místo konání: Terezín - Malá pevnost, Národní hřbitov, Muzeum židovského ghetta
Vyučující: Mgr. Zdeněk Kučera, Mgr. Václav Pražák

Průběh:
Návštěva Památníku Terezín a Muzea židovského ghetta  proběhla dne 11. 6. 2012 . Žáci nejdříve zamířili do Malé pevnosti, kde s místním průvodcem absolvovali 1 a půl hodinovou prohlídku s patřičným odborným výkladem. Na tomto památném místě si žáci sami udělali představu o otřesných životních podmínkách a utrpení, kterým prošli všichni vězni. Autenticita událostí byla zesílena i čtením vzpomínek pradědečka jedné z žákyň, který pobyt v pevnosti přežil a  písemně jej po válce zaznamenal. O násilnostech nacismu, životě v ghettu (prohlídka ubytoven v Magdeburských kasárnách)  i samotném holocaustu se žáci dozvěděli z výkladu pracovníků v Muzeu ghetta v Terezíně. Působivá byla i prohlídka terezínského krematoria.
Cíl:
Hlavním cílem návštěvy tohoto pietního místa bylo seznámit žáky s historickými událostmi doby nacistické okupace, zrůdností nacistické ideologie, holocaustem, tragickými osudy lidí, ponižováním lidské důstojnosti  a násilným odepíráním lidských práv, kterého se dopouští každý totalitní režim. 
Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Návštěva Terezína byla žáky kladně hodnocena. Doplnili si nejen vědomosti  z tohoto období naší historie, ale hlavně  si připomněli nutnost stálé ochrany principů demokracie, základních lidských práv a svobod před neustále hrozícím nacionalismem, neonacismem, antisemitismem a rasismem.    
Doporučení:
Tato exkurze bude uskutečněna i v příštím školním roce, a to pro žáky vyšších ročníků, konkrétně 3. a VII..   
Poznámka:
Z  exkurze byla pořízena fotodokumentace.

V Třeboni  12. 6. 2012
Zapsal : Mgr. Zdeněk Kučera, VT 06

Foto: Mgr. Zdeněk Kučera

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout