Gymnázium Třeboň

Aktivita 06 - Etika občanské společnosti

Datum konání: 12. 06. 2012

Třída, počet žáků: učitelé ZSV,OBV, ZEM, ČJL    (celkem 10)

Místo konání: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
Přednášející: PhDr. Ondřej Matějka, Centrum občanského vzdělávání, Masarykova univerzita Brno
Vyučující:Mgr. Zdeněk Kučera

Průběh:
Přítomní učitelé společenskovědních předmětů se dne 12.6. 2012 zúčastnili čtyřhodinového semináře PhDr.Ondřeje Matějky na téma Etika občanské společnosti s podtitulem Občanská společnost, aneb  potřebujeme občanské vzdělávání v ČR?. Přednášející zahájil besedu dotazem, jak chápat v dnešní době pojem občanská společnost, kde se nachází v tomto směru naše země a proč je existence občanské společnosti nutná. Dále pohovořil o organizaci společnosti, veřejném a soukromém prostoru, o základních občanských rolích, občanském sektoru i nestátních organizacích, které tuto společnost „bez účasti a zásahu státu“ chrání (o.s., o.p.s., nadace ). Zdůraznil význam etického a občanského vzdělávání žáků na všech úrovních škol, snahu podpořit jejich zájem o společenské dění a zapojit je do veřejně prospěšné činnosti v místě školy i bydliště. Jako příklad byly uvedeny konkrétní situace v některých zemích EU. Výklad byl doplňován četnými dotazy přítomných, sdělováním vlastních zkušeností a poznatků. Seminář měl tudíž  pracovní podobu.  
   
Cíl
:
Hlavním cílem účasti na semináři bylo seznámit přítomné  s morálním aspektem fungování občanské společnosti a snahou tento stav vlastním přičiněním zlepšit. Přednášející se zasvěceně vyjadřoval ke zvolenému tématu a dokázal jasně a srozumitelně toto téma vysvětlit. Z tohoto hlediska přednáška svůj účel jasně splnila
Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Seminář byl vyučujícími kladně hodnocen. O jejich zájmu svědčí i množství dotazů vznesených již v průběhu přednášky a navazující diskuze k uvedenému tématu.

Doporučení:
Tento seminář bude uskutečněn i v příštím školním roce, a to pro vyučující nejen společenských, ale i přírodovědných předmětů.
Poznámka:
Ze  semináře byla pořízena fotodokumentace. Přednášející nepožadoval finanční odměnu.

V Třeboni  12. 6. 2012
Zapsal : Mgr. Zdeněk Kučera, VT 06

Foto: Mgr. Zdeněk Kučera
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout