Gymnázium Třeboň

Aktivita 06 - Kurz Etika a společenská etiketa, 18. - 19 .6. 2012

Datum konání: 18.-19.6. 2012
Místo konání: Domov mládeže VOŠ sociální a SPGŠ Prachatice              
Třída, počet žáků: žáci II. ročníku  (celkem 30 žáků)
                                   
Pedagogický dozor:    Mgr. Zdeněk Kučera, PaedDr. Naděžda Krčálová

Školitelé: PaedDr. Ivana Bečvářová, Mgr. Klaudie Pospíšilová (agentura Asteria České Budějovice)

Cíl:   osvojit si základní pravidla lidského chování, seznámit se s pojmem etika, etiketa  a pravidly společenského vystupování na veřejnosti, při významných společenských a kulturních událostech, zamyslet se nad svým chováním a jednáním v rodině, mezi přáteli, ve školní třídě, zhodnotit situaci, kdy je společenská etiketa nutná a vyžadovaná, chápat a respektovat vzájemné soužití lidí v občanské společnosti
Použité materiály a technika: noviny, časopisy, barvy, látky, lepidlo, dataprojektor, notebook, výukové a  filmové dokumenty, fotoaparát, videokamera 

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Žáci sekundy v uvedeném termínu absolvovali dvoudenní kurz, během něhož se pod vedením lektorů z agentury ASTERIA Č. Budějovice blíže seznámili se základními etickými pojmy a pravidly slušného chování mezi lidmi. Výuka se uskutečnila v objektu Domova mládeže VOŠ sociální a Střední pedagogické školy v Prachaticích. První den dopoledne žáci navštívili rodný dům a muzeum Mistra Jana Husa v Husinci a během prohlídky se v odborném výkladu seznámili s touto významnou postavou naší historie, odpoledne pak proběhly hry zaměřené na vzájemnou komunikaci, představení se a vystupování na veřejnosti, druhý den se lektoři programově zaměřili na pojmy kultura a subkultura, sociální odlišnosti v minoritě a majoritě, vhodné oblékání, způsob vyjadřování (Etiketa ve škole i za školou), etiketu stolování, multikulturní etiketu, projevy neverbální komunikace, školní řád jako základní pravidlo společného soužití aj.. Velký ohlas mezi žáky měla dramatická tvorba v podobě scének, tzv. dabing a přehlídka oděvů a způsobu chování minorit žijících v ČR. Kurz byl koncipován jako praktický, zaměřený na jednotlivé výstupy a prezentace žáků samotných či skupin, posilující diskuse, situační metody a týmovou práci. Během kurzu žáci zhlédli výukové a filmové dokumenty věnované danému tématu. 
Žáci se seznámili se zásadami slušného chování ve společnosti, vysvětlili si a pochopili termín společenská etiketa, sami zdůvodnili nutnost osvojení si a uplatnění těchto pravidel v běžném životě člověka. Celý kurz i výukové metody lektorů byly jak žáky, tak i pedagogickým dozorem velice kladně hodnoceny.

Doporučení:
Tento kurz lze jednoznačně kladně hodnotit. Doporučuji jej uskutečnit v běžných hodinách OBV či ZSV. Jedná se o velice prospěnou a přínosnou činnost v oblasti práce s mladými lidmi.
Poznámka: 
1/ Z průběhu kurzu byla vytvořena fotodokumentace

2/ Program kurzu:
Pondělí 18.6.        
9.00 – 12.00 návštěva rodného domu a muzea M. Jana Husa v Husinci, Husinecká přehradní nádrž 
13.30 - 14.00  zahájení kurzu
14.00 – 18.00  seznamovací cvičení, Etická království
19.00 – 21.00  pravidla chování, společenský bontón, subkultura a kultura

Úterý 19.6.        
09.00 – 12.00  společenská etiketa, odívání, stolování módní přehlídka, etiketa naruby
13.00 – 16.00  verbální a neverbální komunikace, odlišnosti v chování příslušníků jiných národů, modulové situace-dabing, skupinové práce
16.00 – 16.30  ukončení kurzu


20. 06. 2012                                                                    
Zapsal:  Mgr. Zdeněk Kučera

Foto: Zdeněk Kučera


 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout