Gymnázium Třeboň

Aktivita 06 - 7 návyků skutečně efektivních lidí

Datum konání: 18. 6.  2012
Místo konání: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308, učebna IV.roč.              
Třída, počet žáků: žáci 1. a V. ročníku  (celkem 48)
                                   
Pedagogický dozor: Mgr. Martin Rosocha

Přednášející: Ing. Lumír Šarman (lektor a clientpartner  FranklinCovey Praha)

Cíl: seznámit se s pojmem efektivita pracovního výkonu a nasazení, pravidly vzájemného společenského vystupování na pracovišti  a veřejnosti,  zamyslet se nad svým dosavadním způsobem jednání, zhodnotit situaci a zaujmout rychlé stanovisko, porozumět vzájemnému soužití lidí v občanské společnosti
Použité materiály a technika:  dataprojektor, notebook, výukové dokumenty 

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Přednáška proběhla dne 18. 6. 2012 pro žáky 1.a V.roč. gymnázia. Přednáška se týkala efektivního využití vlastního vědomostního a pracovního potenciálu v každodenní činnosti, zlepšení práce v týmu a zlepšení vzájemných  mezilidských vztahů. Podrobně byly probrány efektivní návyky pro zdokonalení  týmové spolupráce, oceňování rozdílností, řešení konfliktů hledáním nových řešení nikoli pomocí kompromisů, ale vlastní asertivitou, pochopení významu neustálého zdokonalování sebe sama, možnosti obnovy sil, rozpoznání činnosti, které zvyšují schopnost a současně způsobilost týmu dosahovat vynikajících výsledků, podpořit práci v týmu a vzájemnou spolupráci.
v běžném životě člověka. Celý seminář i výukové metody lektora byly velice kladně hodnoceny.
Doporučení:
Tento kurz lze jednoznačně kladně hodnotit a doporučit i do budoucna. Jedná se o velice  přínosnou činnost v oblasti efektivity práce s mladými lidmi.
Poznámka
Z průběhu kurzu byla vytvořena  fotodokumentace

20. 6.  2012                                                                    

Zapsal:  Mgr. Zdeněk Kučera, VT aktivity 06
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout