Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Regionální dějepisně zeměpisný katalog

Žáci pomocí vlastních fotografií zmapovali zajímavá místa v okolí svého bydliště, vytvořili texty a prezentace k fotografiím, kde popsali jednotlivá místa z hlediska dějepisného a zeměpisného. V průběhu projektu lépe poznali místo svého bydliště, naučili se místa hodnotit z pohledu fotografa, historika, geografa, popř. i malíře.

Vyučující v průběhu projektu doporučovali žákům úpravy v jejich dokumentech. Konečná verze textů, prezentací a fotografií byla plně v kompetenci žáků.

Katalog je k dispozici na webových stránkách www.gymtrebon-dvd.cz.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout