Gymnázium Třeboň

Na gymnáziu sklízí ovoce své práce

Druhé pololetí bylo pro celé třeboňské gymnázium více než úspěšné. Jako kdyby začala vrcholit dlouholetá poctivá práce vedení školy, jejích učitelů i žáků. Dovolte mi pro přehlednost tentokrát pojmenovat to, na co jsme jako škola hrdí, v bodech:

  • Pro školu je nejdůležitější, aby měla kvalitní žáky (některé školy v současnosti spíše řeší, aby měla vůbec nějaké žáky). My jsme naplnili bez problémů první ročník osmi i čtyřletého gymnázia - a ještě jsme měli z čeho vybírat.
  • Výsledky státní maturitní zkoušky ukazují i letos na nadprůměrné výsledky v tolik diskutovaných didaktických testech, mnoho studentů obstálo přímo excelentně a přiblížilo se ke stoprocentní hranici. Stoprocentní úspěšnost máme i u ústních zkoušek společné části maturitních zkoušek, u písemné zkoušky z českého jazyka neobstál jeden jediný žák.
  • Můžeme se pochlubit vynikajícími výsledky v mnoha různých předmětových soutěžích či odborných projektech. Za všechny bych ráda jmenovala obrovský úspěch naší absolventky Jany Havlové, která svou vědeckou prací z molekulární biochemie v rámci Středoškolské odborné činnosti vyhrála krajské kolo a z Kutné Hory, kde se konalo celostátní kolo, si přivezla na konci června důstojné 6. místo. Jana na své práci pracovala v Mikrobiologickém ústavu ČAV, se kterým naše škola velmi efektivně spolupracuje – není však jediná. Dalším úspěchem je 3. místo v kraji pro práci z biologie Tomáše Tichého a 1. místo pro Martina Pracha, který velmi úspěšně obhájil svou objevnou práci z dějepisu o historii třeboňského hradu. Našim mladým vědcům se dařilo i v projektu Otevřená věda, septimánka Veronika Řepová slavila se svou prací z molekulární biologie takový úspěch, že se mohla zúčastnit konference, kde přednášeli významní hosté – čtyři nositelé Nobelovy ceny z Izraele, kteří navštívili na konci dubna Prahu. Žákyně 3. ročníku Michaela Zahradníková přivezla 5. místo z národního kola olympiády v německém jazyce, účast v celorepublikovém finále olympiády v jazyce anglickém si zajistila i kvartánka Karin Večeřová. Žákyně 3. ročníku Hana Jandová si přivezla 7. místo z národního kola recitace španělsky píšících básníků. Nejen tyto úspěch jsou oceněním práce studentů, ale samozřejmě i jejich pedagogů.
  • Skvěle jsme si vedli i ve sportovních soutěžích – například v národním kole turnaje ve fresbee vyhrál náš tým ve velmi silné konkurenci neskutečné 1. místo!
  • Velký úspěch zaznamenal studentský časopis GYM, který obdržel 1. cenu Syndikátu novinářů Za nejinspirativnější středoškolský časopis ČR (všechna čísla – včetně toho nejnovějšího –  si můžete prohlédnout a pročíst na www.casopisgym.cz) .
  • Po dvou a půl letech poctivé práce ukončila škola na konci června práci na projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – konkurenceschopnost pro Třeboňské, který byl velkoryse podporován prostředky Evropského sociálního fondu. Škola pracovala v celkem šesti stanovených aktivitách: každé dva měsíce vydávala časopis GYM; věnovala se problematice finanční gramotnosti (RNDr. Pavel Krejča vypracoval speciálně pro výuku na naší škole Sbírku úloh z finanční matematiky, v rámci semináře SZV byl simulován vznik a fungování fiktivní firmy, byly pořádány přednášky na různá ekonom. témata); pořádala adaptační prožitkové kurzy pro první ročníky a kvintu v nedalekém Římově; velmi intenzivně se věnovala různým environmentálním tématům (obzvláště problémům šetrné dopravy a cestě odpadu); zrealizovala regionální dějepisně-zeměpisný katalog.  Speciálně zřízené žákovské týmy natočili v rámci tohoto projektu celkem 11 krátkých filmů na různá témata, převážně související s tolik opomíjenou etikou. Jeden z těchto filmů – o pobytu spisovatele Františka Hrubína v Chlumu u Třeboně – dostal hlavní cenu 6. ročníku studentských filmů. Film bodoval v Juniorfilmu ve Dvoře Králové, stejně jako v Náchodské Prima sezoně. Většina těchto aktivit se stala pevnou součástí náplně školních i mimoškolních aktivit a rozhodně v nich chceme pokračovat i nadále. Od září budeme využívat další prostředky – tentokrát dotace z fondů Evropská unie školám. Díky těmto prostředkům budeme například využívat služby školního psychologa.
  • Jako jediná třeboňská škola jsme i letos udrželi tradici pořádání studentské slavnosti  Majáles. V příštím roce bychom se chtěli pokusit o její rozšíření mezi všechny třeboňské střední školy tak, jako tomu bylo v minulých letech.
  • Celá škola se se vší úctou loučí se svojí paní ředitelkou Janou Coufalovou, která odchází  po téměř dvaceti letech poctivé práce ve vedení školy do zaslouženého důchodu. Jsme velmi pyšní na to, že se závěr její ředitelské kariéry obešel bez jakéhokoli stínu, který by padl na vše, co pro tuto školu za dlouhou dobu vykonala. Za všechny zaměstnance školy  jí patří hluboký dík za její dlouholetý profesionální přístup, díky kterému vybudovala z třeboňského gymnázia konkurenceschopnou instituci, jež má významnou pozici mezi vzdělávacími institucemi v celém regionu  a hlavně je schopna velmi dobře po odborné i lidské stránce připravovat své žáky na jejich budoucí studia.

Mgr. Anna Kohoutová
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout