Gymnázium Třeboň

Aktivita 06 - Právo na Moravě

Datum konání: 28.- 29. 06. 2012

Počet účastníků: učitelé třeboňského gymnázia (celkem 25)

Místo konání: Brno

Přednášející: Mgr. Václav Pražák, Mgr. Petr Kopeček 

Organizačně zabezpečuje: VT a ČT aktivita 06

Průběh:
Přítomní učitelé třeboňského gymnázia se ve dnech 28. 6. a 29. 6. 2012 zúčastnili dvoudenního semináře v Brně  s názvem Vliv moravského prostředí a místní subkultury na život v českých zemích  –  Právo na Moravě. První den si společně s přednášejícím Mgr. Václavem Pražákem  prohlédli Moravské zemské muzeum, kapucínský klášter a Špilberk a dozvěděli se v dvouhodinové přednášce zajímavé informace o významu a důležitosti Moravy (resp. Brna) při formování právního a etického vědomí v českých zemích od dob národního obrození do současnosti, o tom, jak chápat v dnešní době pojem svébytné společnosti a proč je existence právního a etického povědomí občanů nutná. Druhý den proběhla přednáška Mgr. Petra Kopečka na téma Etika a umění na Moravě. Přednášející pohovořil o místní subkultuře a vlivu dialektu na společenský život. V další části přednášky se zaměřil na tvorbu architekta Dušana Jurkoviče, a to přímo v interiéru jeho vily.  Zdůraznil význam etického cítění v životní tvorbě každého člověka. Výklad byl doplňován četnými dotazy přítomných, sdělováním vlastních zkušeností a poznatků. Seminář měl  pracovní podobu.  

Cíl:
Hlavním cílem účasti na semináři bylo seznámit přítomné  s významem regionu Moravy- zejména Brna- při utváření právní a etické stránky naší společnosti v minulosti i současnosti. Oba přednášející se zasvěceně vyjadřovali ke zvolenému tématu a dokázali jasně a srozumitelně toto téma vysvětlit. Z tohoto hlediska přednáška svůj účel jasně splnila
Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Seminář byl vyučujícími kladně hodnocen. O jejich zájmu svědčí i množství dotazů vznesených  v průběhu celého semináře.

Doporučení:
Obdobný seminář bude uskutečněn i v příštím školním roce, a to konkrétně Vliv slezského prostředí a místní subkultury na život v českých zemích.

Poznámka: Ze  semináře byla pořízena fotodokumentace.

V Třeboni  29. 6. 2012
Zapsal : Mgr. Zdeněk Kučera, VT 06

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout