Aktivita 06 - 7 návyků skutečně efektivních lidí, 27. 6. 2012

Datum konání: 27. 6. 2012
Místo konání: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308, učebna IV.roč.
Třída, počet žáků: učitelé gymnázia (celkem 25)

Přednášející:  Ing. Lumír Šarman  (lektor a clientpartner  FranklinCovey Praha)

Cíl: seznámit se s pojmem efektivita pracovního výkonu a nasazení, pravidly vzájemného společenského vystupování na pracovišti  a veřejnosti,  zamyslet se nad svým dosavadním způsobem jednání, zhodnotit situaci a zaujmout rychlé stanovisko, porozumět vzájemnému soužití lidí v občanské společnosti
Použité materiály a technika:  dataprojektor, notebook, výukové dokumenty 

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Přednáška proběhla dne 27.06. 2012 pro učitele. Přednáška se týkala efektivního využití vlastního vědomostního a pracovního potenciálu v každodenní činnosti, zlepšení práce v týmu a zlepšení vzájemných  mezilidských vztahů. Podrobně byly probrány efektivní návyky pro zdokonalení  týmové spolupráce, oceňování rozdílností, řešení konfliktů hledáním nových řešení nikoli pomocí kompromisů, ale vlastní asertivitou, pochopení významu neustálého zdokonalování sebe sama, možnosti obnovy sil, rozpoznání činnosti, které zvyšují schopnost a současně způsobilost týmu dosahovat vynikajících výsledků, podpořit práci v týmu a vzájemnou spolupráci v běžném životě člověka. Celý seminář i výukové metody lektora byly velice kladně hodnoceny.
Doporučení:
Tento kurz lze jednoznačně kladně hodnotit a doporučit i do budoucna. Jedná se o velice  přínosnou činnost v oblasti efektivity práce s mladými lidmi.
Poznámka
 Z průběhu kurzu byla vytvořena  fotodokumentace

27. 6.  2012
Zapsal:  Mgr. Zdeněk Kučera, VT aktivity 06
 

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Jarní prázdniny 2022

14. 3. - 18. 3. 2022

Pololetní prázdniny

4. února 2022

Školní kolo DO

Školní kolo dějepisné olympiády: úterý 18. ledna 2022 od 14.10 hodin v učebně dějepisu

>> více

Uzavření klasifikace a docházky za 1. pololetí

V pátek 21. ledna 2022 k poslední vyučovací hodině

Přijímací zkoušky nanečisto

sobota 22. ledna 2022 od 9:00

>> více

Předávání výpisů vysvědčení

Pondělí 31. ledna 2022

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň