Gymnázium Třeboň

Projektárium (červen 2012)

Projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Konkurenceschopnost pro Třeboňsko je u konce. Od ledna 2010 až do konce června letošního roku pracoval tým učitelů našeho gymnázia na tom, aby co nejúčelněji využil bonusové finanční prostředky, které se nám podařilo získat z Evropského sociálního fondu. Vedoucí všech 6 základních aktivit vás pravidelně v každém GYMu informovali v této rubrice o všem, co pro naše žáky připravili, měli jste (a máte i prostřednictvím projektového webu) tedy celkem podrobnou možnost vytvořit si vlastní názor na smysluplnost našeho snažení. Na závěr nezbývá než položit poslední otázku:

Myslíte, že v naší škole nepřišly evropské peníze nazmar? O co je naše škola díky vaší projektové aktivitě bohatší?

Aktivita 01 – Anna Kohoutová - nemohu říct, že nebýt projektu, GYM by nevycházel. Ten čas a energii, kterou celá redakce pravidelně do GYMu vkládá, žádné evropské peníze zaplatit nemohou. Jsem samozřejmě ráda, že jsme měli díky projektu o něco málo starostí méně – mohli jsme si dovolit vybavit redakci notebooky, zakoupit kvalitní grafický program, investovat do kvalitního tisku, mít kvalitní obálku apod. Redakce si také mohla dovolit několik výjezdů za inspirací. Nicméně co na tomto projektu oceňuji více než u jiných - že myslel na to, že práce učitelů se nesmí dělat úplně zadarmo.

Aktivita 02 – Ivana Čurdová - v této projektové aktivitě byly evropské peníze použity na organizaci a zajištění Projektového týdne se skupinou žáků německé partnerské školy a žáků Gymnázia v Třeboni (duben 2011, účast 49 žáků) a Prožitkových kurzů (září 2010 a 2011, účast 161 žáků). Peníze byly smysluplně využity na konkrétní aktivity, mohli jsme si dovolit lepší personální zajištění kurzů, zajímavější a nákladnější program. S využitím projektu klesly finanční náklady pro jednotlivé žáky.

Aktivita 03 – Pavel Krejča - myslím si, že ve všech těchto projektech přicházejí peníze většinou nazmar (i když netvrdím, že se v jejich rámci vůbec nic nevyprodukovalo - aby se taky nic nevyprodukovalo za více než dva roky a neuvěřitelných téměř 5 miliónů Kč!). Jen zvažuji, jaká měřitelná škoda by do budoucna nastala, kdyby se tato obrovská částka nakumulovaná z mnoha podobných projektů - a že jich je - použila na výstavbu a zařízení moderní nemocnice s dobře zaplacenými kvalitními lékaři nebo na posílení smysluplného výzkumu na univerzitách apod. Např. pokud jde o aktivitu 03, tak můžeme mávat sbírkou FM včetně originálních programů, ale jestli to někdo vůbec (kromě mne) použije, je otázka.
Zdeněk Kučera - žáci získali důležité informace v oblasti finanční gramotnosti, seznámili se díky přednáškám a pracovním seminářům s fungováním finančního trhu v ČR, zapojili se do činnosti fiktivní firmy a naučili se daňové evidenci a výpočtům základů daně z příjmů fyzických osob.

Aktivita 04 – Štěpánka Otepková - Jsem naprosto přesvědčená, že peníze z projektu byly na naší škole vynaloženy maximálně účelně. O každé akci či nákupu jsme důkladně přemýšleli a vše, co jsme v rámci projektu připravili, vyzkoušeli a nakoupili, bude sloužit i v dalších letech. Bylo by škoda tyto peníze nevyužít a jen naříkat, jak je české školství finančně poddimenzované, i když si osobně myslím, že obecně evropská cesta dotací a projektů je cesta do pekel a živná půda pro korupci ve vyšších patrech státní správy. Naše škola je samozřejmě "bohatší" o různé pomůcky pro výuku (počítače, dataprojektory, promítací plátna, binokulární lupy, ...), ale především o zkušenosti. Vyzkoušeli jsme si různé aktivity, získali kontakty, trochu změnili a doplnili osnovy některých předmětů a plán exkurzí, připravili a ověřili nové metody výuky. Snad směrem k lepšímu, zajímavějšímu a efektivnějšímu.

Aktivita 05 – Ivana Kubínová - Myslím si, že jsme se snažili využít evropské peníze co nejefektivněji, především pro lepší vybavení školy z hlediska ICT a pro podporu aktivit, které bychom zřejmě jinak nemohli bez těchto peněz realizovat. Díky aktivitě 05 Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech (tvorba DVD regionální dějepisně zeměpisný katalog) se žáci seznámili se zajímavými lokalitami v oblasti Třeboňska. Vyzkoušeli si zpracování informací o vybrané lokalitě z pohledu fotografa, historika, geografa a popř. i malíře. Zároveň se naučili zpracovávat informace komplexně, pracovali s programem pro úpravu fotografií (Zoner Photo Studio), s textovým editorem a prezentačním programem, důraz byl také kladen na správné uvedení zdrojů v jejich práci. Získané znalosti pak využili i ve výtvarné výchově při vytváření "obrazu" vybrané lokality. Žáci získali i zkušenosti při prezentaci informací o dané lokalitě nejen před spolužáky ve své třídě, ale i před mladšími spolužáky.

Aktivita 06 – Zdeněk Kučera - tvorba videopořadů s etickým námětem umožnila řadě studentů osvojit si pravidla techniky fotografování a filmování, získat praktické dovednosti v činnosti s kamerou, následně společně zpracovat natočený materiál do podoby filmu - dokumentu, seznámit se s pojmy z oblasti filmařství a podnítit zájem o tento obor. Během kurzů etiky a společenské etikety si žáci osvojili základní pravidla lidského chování a společenského vystupování, hodnotili situace, kdy je společenská etiketa nutná a vyžadovaná, jak chápat a respektovat vzájemné soužití lidí v občanské společnosti.
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout