Gymnázium Třeboň

Přispěvek do Ročenky 2012 města Třeboně

Ředitelka školy: Jana Coufalová
Počet žáků: 340
Počet učitelů: 28
Vyučované jazyky: angličtina, francouzština, němčina, španělština, latina  a nepovinně ruština 

   Naše škola trvale poskytuje nejen kvalitní vzdělání podle vlastního Školního vzdělávacího programu, ale snaží se pro své žáky vytvořit takové prostředí, které je motivuje k vlastní tvůrčí činnosti.  Zároveň v žácích podporujeme  pocity sounáležitosti, úctu k lidem i k sobě navzájem, zodpovědnost  i radost z úspěšné práce a v neposlední řadě  i studentský humor. Také vybavením školy, učeben  i šaten vychováváme žáky k ochraně společného majetku i životního prostředí.
    Aktivně a kreativně se žáci zapojují do zábavních aktivit, kterých se účastní i veřejnost. Příkladem je organizace slavnosti Majáles, kterou letos uspořádala naše škola jako jediná střední škola ve městě. Žáci svou veselost a hravost předvedli v tříbarevném průvodu městem a také v programu na Tyršově stadionu.
   Velmi oblíbené jsou adaptační prožitkové kurzy v Římově, které se pořádají pro žáky primy, kvinty a 1. ročníku na začátku září. Kurzy jsou součástí plnění školního projektu a slouží dětem k sebepoznání a hlavně k vytvoření přátelských vztahů v nových třídách.
   Žáci se však účastní i jiných  zajímavých   a  vzdělávacích projektů. Navštěvují  parlamentní simulaci, v pražském studentském summitu obsadili 4. místo, publikují  v tisku v rámci akce MF Dnes Studenti čtou a píší noviny, organizují charitativní akce Srdíčkový den, Sbírka pro Somálsko  a Adopce na dálku, v níž podporují 9 dětí. Byli také účastníky Dne šetrné dopravy  a Anglického divadla. Podíleli se   na vytvoření programu pro děti ze ZŠ Lomnice nad Lužnicí.
   Neodmyslitelnou  součástí programu školy jsou vzdělávací či sportovní soutěže.  V okresních a krajských kolech předmětových olympiád  se letos žáci umístili na předních místech (matematika, biologie, anglický a německý jazyk, dějepis atd.). Úspěšní byli i v soutěžích SOČ (biologie). Naší škole patří i první místo v okresním kole recitační soutěže. Také v řadě  sportovních soutěží žáci dosáhli výborných výsledků (volejbal, florbal, fresbee, šachy). I letos se konaly zimní a letní sportovní kurzy, stále probíhají kurzy estetické výchovy.
   Kromě řady exkurzí, kdy žáci navštívili Prahu, České Budějovice, Plzeň, či Temelín, zorganizovala škola v rámci probíhající spolupráce se školami v   německém Uetersenu a v nizozemském  Heerlenu reciproční návštěvy. Pobyt v Nizozemsku se konal v rámci projektu  Comenius - My style of life. Pobyty našich žáků  v cizině mimo poznávací funkci  splnily hlavně možnost navázání přátelství s tamními dětmi a zdokonalení jazykových dovedností.
   I letos probíhala  akce Otevřené semináře z dějepisu, které jsou navštěvovány i veřejností, neboť o jejich náplni informujeme na stránkách školy a v  TS. Žáci s odbornými lektory hovořili  např. na téma Izrael – za hranicemi etiky, Německo očima mladých, Vnitřní etika práva, Od antijudaismu k antisemitismu aj.
   V rámci práce na dvouletém projektu  Vzdělání pro konkurenceschopnost – konkurenceschopnost pro Třeboňsko. byly realizovány   výstupy jednotlivých aktivit projektu. Jeden z nejúspěšnějších je pravidelné vydávání školního studentského časopisu GYM (www.casopisgym.cz). Časopis získal několik významných ocenění v celostátní soutěži  a stal se podle  Syndikátu novinářů Nejinspirativnějším  středoškolským časopisem  ČR. Žáci se svými učiteli vytvořili také Sbírku úloh z finanční matematiky, natočili studentský film o Františku Hrubínovi a získali nejvyšší ocenění v soutěži Juniorfilm. Žáci uskutečnili i týdenní program Vybraná témata v anglickém jazyce (téma etika). Celý čas se hovořilo pouze anglicky  a žáci natočili na toto téma  filmový  dokument. Dalšími akcemi se staly exkurze a besedy v oblasti Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty např. Cesta   odpadu, Co od nás odpadá, přednášky Českého nadačního fondu pro vydru aj. Velký úspěch zaznamenal i program pro žáky tercie Etika a společenská etiketa.
   Všichni učitelé školy jsou plně aprobovaní a spolehlivě zajišťují kvalitní výuku. Zároveň se dále vzdělávají a procházejí příslušnými vzdělávacími kurzy a školeními. Škola se také stará o modernizaci učeben a pomůcek a využívá řadu výukových programů.

   Učitelé i žáci se trvale snaží vytvořit ve škole přátelskou a veselou pracovní atmosféru, která je pro úspěšnou práci nezbytná.

O činnosti školy je veřejnost průběžně informována na webových stránkách www.gymtrebon.cz.
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout