Gymnázium Třeboň

Pracovní konference učitelů partnerských škol – Herzogenrath (D)

Termín:  listopad 2011
Jednalo se již o třetí společnou konferenci zástupců škol podílejících se na projektu Comenius  „My style of Life!“.  Zástupci jednotlivých škol seznámili své partnery s akcemi, které se uskutečnily v minulém školním roce. Dále stanovili úkoly a vytvořili časový harmonogramu jednotlivých aktivit pro druhý rok projektu „My style of Life“. 
Účastníci pracovní schůzky diskutovali o problémech současného způsobu komunikace a předávání informací o průběhu projektu. Společně pak pracovali na tvorbě internetových stránek, na kterých by mohli všichni účastníci projektu zveřejňovat informace a vytvořené materiály.
Jednacím jazykem byla angličtina.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout