O projektu

V období od 1. 8. 2010 do 31. 7. 2012 se naše škola v rámci NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy) spolu s dalšími středními školami z Nizozemska, Německa a Velké Británie podílí na multilaterálním mezinárodním projektu COMENIUS – PARTNERSTVÍ ŠKOL.


Náš projekt se nazývá „My Style of Life“ a je zaměřen na podporu zdravého životního stylu, výchovu ke zdraví, rozvíjení jazykových a komunikačních kompetencí. Vedlejším efektem práce na projektu je výchova k myšlení v evropských souvislostech, sebepoznání žáků a rozvoj jejich organizačních dovedností. Některé výstupy (prezentace, pracovní listy, apod.) byly poskytnuty ostatním partnerským školám prostřednictvím Multiply nebo se s nimi dále pracovalo v hodinách biologie a cizích jazyků – angličtiny a němčiny.


V rámci projektu se uskutečňují  výměnné  pobyty  žáků. Žáci partnerských škol pracují na úkolech, jejichž cílem je zlepšit povědomí o principech zdravé výživy, motivovat je k vyšší fyzické aktivitě a celkově zvýšit jejich odolnost vůči lákadlům prezentovaných médii. Žáci tvoří pod vedením učitelů různé pracovní materiály v anglickém jazyce, které jsou dále využívány v hodinách angličtiny a biologie. Žáci jsou motivováni k užívání ICT, rozvíjejí svoji schopnost komunikovat a prezentovat výsledky své práce v angličtině, pracovním jazyce projektu. Současně dochází k předávání zkušeností mezi učiteli zúčastněných škol.

Partnerské školy:

  • Sintermeertencollege, Valkenburgerweg 219, 6419 AT Heerlen, Nizozemsko
  • The Sir Bernard Lovell School, North Street, Bristol, Velká Británie
  • Europaschule Herzogenrath, Am Langenpfahl 8, Herzogenrath, Německo
  • Charlenmagnecollege lokatie Eijkhagen, Eijkhagenlaan 31, Landgraaf, Nizozemsko
     
POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Přijímací zkoušky nanečisto

Sobota, 19. ledna 2019 od 8.00

>> více

Divadlo v aule pro I .- III.

28.1.2019 Divadlo v aule pro I. - III., (1.- 2. hod.), cena: 50 Kč/žák

Ředitelské volno

21.1.2019 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 sb. (Školský zákon) vyhlašujeme z důvodu celodenního semináře učitelů na téma Formativní hodnocení ředitelské volno pro všechny žáky

Odpoledne otevřených dveří

22.01.2019 od 15.00 do 17.00

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

UnescoCentrum občanského vzděláváníPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň