O projektu

V období od 1. 8. 2010 do 31. 7. 2012 se naše škola v rámci NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy) spolu s dalšími středními školami z Nizozemska, Německa a Velké Británie podílí na multilaterálním mezinárodním projektu COMENIUS – PARTNERSTVÍ ŠKOL.


Náš projekt se nazývá „My Style of Life“ a je zaměřen na podporu zdravého životního stylu, výchovu ke zdraví, rozvíjení jazykových a komunikačních kompetencí. Vedlejším efektem práce na projektu je výchova k myšlení v evropských souvislostech, sebepoznání žáků a rozvoj jejich organizačních dovedností. Některé výstupy (prezentace, pracovní listy, apod.) byly poskytnuty ostatním partnerským školám prostřednictvím Multiply nebo se s nimi dále pracovalo v hodinách biologie a cizích jazyků – angličtiny a němčiny.


V rámci projektu se uskutečňují  výměnné  pobyty  žáků. Žáci partnerských škol pracují na úkolech, jejichž cílem je zlepšit povědomí o principech zdravé výživy, motivovat je k vyšší fyzické aktivitě a celkově zvýšit jejich odolnost vůči lákadlům prezentovaných médii. Žáci tvoří pod vedením učitelů různé pracovní materiály v anglickém jazyce, které jsou dále využívány v hodinách angličtiny a biologie. Žáci jsou motivováni k užívání ICT, rozvíjejí svoji schopnost komunikovat a prezentovat výsledky své práce v angličtině, pracovním jazyce projektu. Současně dochází k předávání zkušeností mezi učiteli zúčastněných škol.

Partnerské školy:

  • Sintermeertencollege, Valkenburgerweg 219, 6419 AT Heerlen, Nizozemsko
  • The Sir Bernard Lovell School, North Street, Bristol, Velká Británie
  • Europaschule Herzogenrath, Am Langenpfahl 8, Herzogenrath, Německo
  • Charlenmagnecollege lokatie Eijkhagen, Eijkhagenlaan 31, Landgraaf, Nizozemsko
     
POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Prezentace závěrečných prací 2018/2019

VI, VII, 2. + 3. - rozdělení na sekce, program

>> více

Matematický klokan

Matematická soutěž proběhne 1. a 2. hodinu.

Praha společenskovědní

29. 3. - exkurze do Prahy pro sextu a 2. ročník (návštěva Pražského hradu, Kanceláře prezidenta republiky, představení Netrpělivost srdce ve Stavovském divadle)

Ředitelské volno 16. 4. 2019

Vyhlašujeme ředitelské volno pro všechny žáky na den 16. 4. 2019 - v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 sb. (Školský zákon) z organizačních důvodů (1. termín přijímacích zkoušek)

Informační odpoledne pro rodiče

Všechny rodiče zveme 9. 4. 2019 od 16:30 hodin na informační odpoledne.

>> více

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

UnescoCentrum občanského vzděláváníPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň