Gymnázium Třeboň

O projektu

V období od 1. 8. 2010 do 31. 7. 2012 se naše škola v rámci NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy) spolu s dalšími středními školami z Nizozemska, Německa a Velké Británie podílí na multilaterálním mezinárodním projektu COMENIUS – PARTNERSTVÍ ŠKOL.


Náš projekt se nazývá „My Style of Life“ a je zaměřen na podporu zdravého životního stylu, výchovu ke zdraví, rozvíjení jazykových a komunikačních kompetencí. Vedlejším efektem práce na projektu je výchova k myšlení v evropských souvislostech, sebepoznání žáků a rozvoj jejich organizačních dovedností. Některé výstupy (prezentace, pracovní listy, apod.) byly poskytnuty ostatním partnerským školám prostřednictvím Multiply nebo se s nimi dále pracovalo v hodinách biologie a cizích jazyků – angličtiny a němčiny.


V rámci projektu se uskutečňují  výměnné  pobyty  žáků. Žáci partnerských škol pracují na úkolech, jejichž cílem je zlepšit povědomí o principech zdravé výživy, motivovat je k vyšší fyzické aktivitě a celkově zvýšit jejich odolnost vůči lákadlům prezentovaných médii. Žáci tvoří pod vedením učitelů různé pracovní materiály v anglickém jazyce, které jsou dále využívány v hodinách angličtiny a biologie. Žáci jsou motivováni k užívání ICT, rozvíjejí svoji schopnost komunikovat a prezentovat výsledky své práce v angličtině, pracovním jazyce projektu. Současně dochází k předávání zkušeností mezi učiteli zúčastněných škol.

Partnerské školy:

  • Sintermeertencollege, Valkenburgerweg 219, 6419 AT Heerlen, Nizozemsko
  • The Sir Bernard Lovell School, North Street, Bristol, Velká Británie
  • Europaschule Herzogenrath, Am Langenpfahl 8, Herzogenrath, Německo
  • Charlenmagnecollege lokatie Eijkhagen, Eijkhagenlaan 31, Landgraaf, Nizozemsko
     

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout