Gymnázium Třeboň

Aktivity projektu

09-2010
Příprava návštěvy českých žáků v NL, komunikace s učiteli a žáky obou škol prostřednictvím internetu (e-mail, Facebook), spolupráce na přípravě programu.
23. – 29. 9. 2010: návštěva českých žáků v partnerské škole v Sintermeertencollege Heerlen, NL, výstupy: prezentace v anglickém jazyce, využití materiálů ve výuce.
01-2011
Konference partnerských škol, vzájemné seznámení a vytvoření časového harmonogramu a rozpisu aktivit pro rok 2011 v rámci projektu „My style of Life“. Výměna kontaktních adres, tvorba pracovních skupin a volba způsobu komunikace jednotlivých pracovních skupin, předávání informací o průběhu projektu a metodách a strategii práce.
04-2011
Příprava návštěvy nizozemských partnerů v ČR. Žáci naší školy si připravili prezentace v AJ, kde představili sebe a svůj životní styl. Některé z těchto prací byly poskytnuty ostatním partnerským školám prostřednictvím Multiply. S prezentacemi se dále pracovalo v hodinách cizích jazyků – angličtiny a němčiny.
05-2011
Příprava programu pro červnový pobyt nizozemských partnerů.
Účast na setkání koordinátorů českých škol zapojených do projektů Partnerství škol Comenius v Praze.
06-2011
3. – 10. 6. 2011: pobyt nizozemských žáků na naší škole (Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308)
Žáci pod vedením svých učitelů připravili týdenní program pro své partnery se zaměřením na zdravý životní styl. Na základě dotazníku, laboratorního cvičení z antropometrie a testů výkonnosti (How fit are you?) sbírali a porovnávali informace o životním stylu typického českého a nizozemského „teenagera“.  Společně pak hledali hlavní nedostatky a cesty k jejich  zlepšení.
V průběhu programu čeští žáci seznámili své nizozemské partnery s aktivitami podporujícími zdravý životní styl, které buď sami provozují nebo je nějakým způsobem zaujaly a chtěli si je vyzkoušet. (Orientační běh, frisbee, outdoorové aktivity, kurz sebeobrany).
Součástí programu bylo i seznámení s fenomény českého stravovaní – školní jídelna, typická česká kuchyně. Společně jsme hledali nedostatky a cesty k jejich nápravě. Žáci pak sestavili jídelníček a vlastnoručně připravili občerstvení pro závěrečný večer s rodiči tak, aby odpovídal zásadám zdravé výživy. Zde také prezentovali výsledky své týdenní společné práce. Během pobytu bylo vytvořeno logo vyjadřující partnerství mezi školami.
09-2011
Příprava návštěvy českých žáků v NL, komunikace s učiteli a žáky obou škol prostřednictvím internetu (e-mail, Facebook), spolupráce na přípravě programu.
14. – 22. 9. 2011: návštěva českých žáků v partnerské škole v Sintermeertencollege Heerlen, NL, výstupy: prezentace v anglickém jazyce, využití materiálů ve výuce.
11-2011
Konference partnerských škol v Europaschule Herzogenrath (Německo), vzájemné seznámení a vytvoření časového harmonogramu a rozpisu aktivit pro rok 2012 v rámci projektu „My style of Life“. Předávání informací o průběhu projektu a metodách a strategii práce, zhodnocení a plánování dalších aktivit a projektů, diskuse o zvýšení efektivity práce, stanovení dalších úkolů a termínů. Celý tým škol projektu společně vytvořil webovou stránku, na které sdílí informace z projektů.
04-2012
Návštěva žáků ze Sintermeerten College School na naší škole. Během mobility žáci pracovali na laboratorním cvičení a dotazníkovém šetření zaměřeném na antropologii a zdravý životní styl. Zpracovávali i údaje z předchozích průzkumů, porovnávali své návyky a diskutovali o nich. Společně hledali cestu ke zlepšení. Vyzkoušeli si různé sportovní aktivity, vytvořili pracovní listy zabývající se zdravou výživou (CLIL), sestavili jídelníček zdravých jídel, zdravé jídlo připravili pro své kamarády a rodiče. Ověřovali pracovní listy. S materiály se dále pracovalo v hodinách cizích jazyků a biologie.
05-2012
Účast na setkání koordinátorů českých škol zapojených do projektů Partnerství škol Comenius v Praze.
Příprava závěrečné konference.
06-2012
14. – 15. 6. 2012: závěrečná konference na naší škole (Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308)
25. 6. 2012  - Den zdraví -žáci školy se účastnili turnajů ve volejbale a přehazované a podíleli se na různých aktivitách souvisejících s výukou ke zdraví.


Učitelé všech partnerských škol hodnotili dosažené výsledky, společně pracovali na závěrečné zprávě.
Celkově se uskutečnilo 18 mobilit (12 žáků a 6 učitelů).
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout