EU peníze středním školám

 

Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.5.00/34.0702
 Název projektu:  Gymnázium v Třeboni inovuje
 Číslo výzvy:  34 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.5


Doba realizace projektu: 01. 08. 2012 - 31. 07. 2014

Projekt je součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické. 
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.  Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením školního psychologa.

Naše škola se zaměřuje na tyto klíčové aktivity:

  • III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
  • IV/1 - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků středních škol
  • VII/3 - Zapojení školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se SV
  • IV/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol
  • II/3 - Metodický kurz pro učitele cizích jazyků
POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Prezentace závěrečných prací 2018/2019

VI, VII, 2. + 3. - rozdělení na sekce, program

>> více

Matematický klokan

Matematická soutěž proběhne 1. a 2. hodinu.

Praha společenskovědní

29. 3. - exkurze do Prahy pro sextu a 2. ročník (návštěva Pražského hradu, Kanceláře prezidenta republiky, představení Netrpělivost srdce ve Stavovském divadle)

Ředitelské volno 16. 4. 2019

Vyhlašujeme ředitelské volno pro všechny žáky na den 16. 4. 2019 - v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 sb. (Školský zákon) z organizačních důvodů (1. termín přijímacích zkoušek)

Informační odpoledne pro rodiče

Všechny rodiče zveme 9. 4. 2019 od 16:30 hodin na informační odpoledne.

>> více

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

UnescoCentrum občanského vzděláváníPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň