Gymnázium Třeboň

EU peníze středním školám

 

Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.5.00/34.0702
 Název projektu:  Gymnázium v Třeboni inovuje
 Číslo výzvy:  34 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.5


Doba realizace projektu: 01. 08. 2012 - 31. 07. 2014

Projekt je součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické. 
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.  Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením školního psychologa.

Naše škola se zaměřuje na tyto klíčové aktivity:

  • III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
  • IV/1 - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků středních škol
  • VII/3 - Zapojení školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se SV
  • IV/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol
  • II/3 - Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout