Školní systém a školní rok

     Školní rok v Keni začíná v lednu a je rozdělen do tří školních období (3 x 3 měsíce), mezi nimiž jsou vždy měsíční prázdniny. „Adoptované“ dítě může nastoupit do školy na začátku každého vyučovacího období – tedy v lednu, květnu nebo září (nástup do školy během již probíhajícího školního období možný není). Po ukončení každého školního období škola vystaví „vysvědčení“, které „adoptivní rodič“ následně obdrží společně s dopisem od dítěte a jeho fotografií.

     V lednu 2003 se v Keni změnila vláda a došlo k vyhlášení bezplatného základního vzdělávání. Bohužel jsme zjistili, že děti ve státních školách sice neplatí školné, ale musí si i nadále hradit náklady na školní uniformu a učebnice, což je pro velké množství rodin stále nemožné. V případě dětí, které navštěvují státní školy a školné jako takové mají tedy zdarma, jsme se rozhodli do Keni posílat stále stejnou částku a finance využívat k nákupu dalších věcí, pro tyto děti potřebných
- například se (kromě učebnic, školních pomůcek a školní uniformy) pořizuje dětem sportovní oblečení a obuv, slovníky, matrace, deky, moskytiéry, vánoční oblečení apod. Zkrátka se peníze, které pro děti posíláte, skutečně snažíme využít co nejlépe.

     Státní školy jsou však hodně přeplněné a mají málo finančních prostředků - jsou proto často méně kvalitní. Děti tedy podporujeme také na privátních školách, které jsou kvalitnější a před změnou vlády jako jediné umožňovaly dětem z chudších poměrů získat vzdělání (školy navštěvovali i neplatící sirotci a chudé rodiny platily školné dle svých finančních možností). 

     V programu najdete děti od 3 let až po studenty středních, případně i vyšších či vysokých škol. Podporu potřebují i děti předškolního věku, protože v Keni je mateřská školka velmi zásadní přípravou na vstup do základní školy - především kvůli angličtině (výuka na základní škole je v angličtině a kmenový jazyk dítěte tedy nestačí). Z některých mateřských škol si děti odnáší i vysvědčení.


     Systém školství je v podstatě podobný našemu – děti začínají první třídu v 6 letech a končí osmou třídou. Poté dělají zkoušky a mohou postoupit na školu střední – něco jako naše gymnázia nebo učiliště, většinou internátního typu.

autor: foto archív Centra Narovinu

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Přijímací zkoušky nanečisto

Sobota, 19. ledna 2019 od 8.00

>> více

Divadlo v aule pro I .- III.

28.1.2019 Divadlo v aule pro I. - III., (1.- 2. hod.), cena: 50 Kč/žák

Ředitelské volno

21.1.2019 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 sb. (Školský zákon) vyhlašujeme z důvodu celodenního semináře učitelů na téma Formativní hodnocení ředitelské volno pro všechny žáky

Odpoledne otevřených dveří

22.01.2019 od 15.00 do 17.00

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

UnescoCentrum občanského vzděláváníPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň