Školní systém a školní rok

     Školní rok v Keni začíná v lednu a je rozdělen do tří školních období (3 x 3 měsíce), mezi nimiž jsou vždy měsíční prázdniny. „Adoptované“ dítě může nastoupit do školy na začátku každého vyučovacího období – tedy v lednu, květnu nebo září (nástup do školy během již probíhajícího školního období možný není). Po ukončení každého školního období škola vystaví „vysvědčení“, které „adoptivní rodič“ následně obdrží společně s dopisem od dítěte a jeho fotografií.

     V lednu 2003 se v Keni změnila vláda a došlo k vyhlášení bezplatného základního vzdělávání. Bohužel jsme zjistili, že děti ve státních školách sice neplatí školné, ale musí si i nadále hradit náklady na školní uniformu a učebnice, což je pro velké množství rodin stále nemožné. V případě dětí, které navštěvují státní školy a školné jako takové mají tedy zdarma, jsme se rozhodli do Keni posílat stále stejnou částku a finance využívat k nákupu dalších věcí, pro tyto děti potřebných
- například se (kromě učebnic, školních pomůcek a školní uniformy) pořizuje dětem sportovní oblečení a obuv, slovníky, matrace, deky, moskytiéry, vánoční oblečení apod. Zkrátka se peníze, které pro děti posíláte, skutečně snažíme využít co nejlépe.

     Státní školy jsou však hodně přeplněné a mají málo finančních prostředků - jsou proto často méně kvalitní. Děti tedy podporujeme také na privátních školách, které jsou kvalitnější a před změnou vlády jako jediné umožňovaly dětem z chudších poměrů získat vzdělání (školy navštěvovali i neplatící sirotci a chudé rodiny platily školné dle svých finančních možností). 

     V programu najdete děti od 3 let až po studenty středních, případně i vyšších či vysokých škol. Podporu potřebují i děti předškolního věku, protože v Keni je mateřská školka velmi zásadní přípravou na vstup do základní školy - především kvůli angličtině (výuka na základní škole je v angličtině a kmenový jazyk dítěte tedy nestačí). Z některých mateřských škol si děti odnáší i vysvědčení.


     Systém školství je v podstatě podobný našemu – děti začínají první třídu v 6 letech a končí osmou třídou. Poté dělají zkoušky a mohou postoupit na školu střední – něco jako naše gymnázia nebo učiliště, většinou internátního typu.

autor: foto archív Centra Narovinu

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Jarní prázdniny 2022

14. 3. - 18. 3. 2022

Pololetní prázdniny

4. února 2022

Školní kolo DO

Školní kolo dějepisné olympiády: úterý 18. ledna 2022 od 14.10 hodin v učebně dějepisu

>> více

Uzavření klasifikace a docházky za 1. pololetí

V pátek 21. ledna 2022 k poslední vyučovací hodině

Přijímací zkoušky nanečisto

sobota 22. ledna 2022 od 9:00

>> více

Předávání výpisů vysvědčení

Pondělí 31. ledna 2022

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň