Gymnázium Třeboň

Střední a vyšší odborné školy

     Po skončení základní školní docházky umožňujeme dětem pokračovat se vzděláním i na středních školách (obecného charakteru, podobné našim gymnáziím) či vyšších odborných školách, tzv. college (s již určitým zaměřením pro administrativu, IT, zdravotníky, učitele…)

     Po zdárném dokončení posledního (tedy osmého) ročníku základní školy mohou děti nastoupit na střední školu. Na rozdíl od ČR, v Keni děti nedělají na střední školu žádné přijímací zkoušky a neprobíhá ani žádné jiné přijímací řízení. Na konci školního roku (tedy cca koncem listopadu) děti z osmých tříd skládají „Celostátní srovnávací zkoušky základního vzdělání“ (Kenyan Certificate of Primary Education). Jedná se o stejné testy a zkoušky pro školy i děti v celé Keni, jejichž výsledky jsou následně zpracovány a vyhodnoceny státem. Tento proces je však velice zdlouhavý (v Keni je velké množství škol i v odlehlých oblastech, ne všude je možné zpracovávat testy elektronicky atd.…), takže vyhodnocení děti obdrží většinou až v lednu/ únoru následujícího roku. Na základě těchto výsledků mohou děti žádat o přijetí na konkrétní střední školu.
    
     Většinou samozřejmě platí pravidlo – čím lepší výsledky, tím lepší (a zpravidla i levnější) střední škola. Takže dítě požádá o přijetí na co nejlepší školu, jejíž podmínky pro přijetí splňuje a čeká, zda bude přijato. Dostane-li zamítavou odpověď, osloví další školu atd. – první školní období tak v případě prvního ročníku střední školy nezačíná v lednu, ale až v únoru/březnu a děti mají možnost nastoupit na školu i o něco později.

     Díky tomuto systému oznamujeme adoptivním rodičům, zda dítě pokračuje se studiem na střední škole (a konkrétně na jaké) většinou až koncem února. 
     Není-li dítě přijato na žádnou střední školu, nebo není-li úspěšné ve složení závěrečných zkoušek, většinou se rozhodne pro opakování osmé třídy. Díky tomu má možnost prohloubit si své znalosti a na konci dalšího roku dosáhnout u zkoušek lepších výsledků. Takových případů však většinou není mnoho.

     Většina základních škol nevystavuje na konci 8. třídy dětem vysvědčení - mezi materiály, které adoptivním rodičům posíláme za 3. školní období, bude tedy s největší pravděpodobností chybět. O něco později byste však měli obdržet tzv. „Result Slip“, neboli výsledky zmiňovaných celostátních zkoušek.

     Po skončení studia na střední škole (4 roky) může dítě dále studovat na vyšší odborné škole, tzv. college a zaměřit se již na konkrétní obor (administrativa, IT, zdravotnictví, výchova…). I v tomto případě se jedná o složitější proces a děti často nastupují do prvního ročníku college až od května či dokonce září. V takovémto případě adoptivní rodič pokračuje nepřerušovaně v pravidelných splátkách adopce a v Keni je dítěti celá částka poskytnuta při nástupu do prvního školního období (například pokud dítě nastoupí na college až od května, bude mu také v tomto období poskytnuta nevyčerpaná částka za první školní období…).

     Vámi podporované dítě nastoupí v nejbližším možném termínu do školy a první dopis s vysvědčením z Keni dostanete přibližně měsíc po skončení školního období v Keni, kterým „vaše“ dítě začínalo.


 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout