Detailní rozpis využití ročního příspěvku na dítě (od 1. 1. 2008)

5400 Kč (75 %) obdrží přímo dané dítě v Keni (kompletní školní uniforma, učebnice, školní pomůcky, školní poplatky a v některých oblastech, kde jsou kvalitní státní školy, se dětem hradí sportovní oblečení a obuv, slovníky, matrace, deky, moskytiéry, vánoční oblečení apod.


Max. 1800 Kč (25 %) z částky daru může být použito na organizační zajištění projektu Adopce afrických dětí (platy zaměstnanců, telefonní poplatky, poštovné, převody a bankovní poplatky, cestovné, pronájmy kanceláře, kancelářské potřeby…) a na podporu dalších projektů a potřeb o.s. Centrum Narovinu. Dárce, který adoptuje dítě v programu Adopce afrických dětí, je pravidelně informován o probíhajících i nově chystaných projektech a akcích Centra Narovinu.


(Do roku 2008 byla částka rozdělena na 70% - 5040 Kč, částka, kterou obdrželo v Keni dané dítě a 30% - 2160 Kč, částka na zajištění organizačních nákladů v ČR i Keni a na podporu dalších projektů…)


V případě dětí podporovaných vyšší (dvojnásobnou) částkou je její rozdělení jiné – 87 % roční částky obdrží přímo dítě, na organizační zajištění projektu Adopce a potřeby či projekty Centra Narovinu může být použito max. 13%.

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Přijímací zkoušky nanečisto

Sobota, 19. ledna 2019 od 8.00

>> více

Divadlo v aule pro I .- III.

28.1.2019 Divadlo v aule pro I. - III., (1.- 2. hod.), cena: 50 Kč/žák

Ředitelské volno

21.1.2019 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 sb. (Školský zákon) vyhlašujeme z důvodu celodenního semináře učitelů na téma Formativní hodnocení ředitelské volno pro všechny žáky

Odpoledne otevřených dveří

22.01.2019 od 15.00 do 17.00

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

UnescoCentrum občanského vzděláváníPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň