Detailní rozpis využití ročního příspěvku na dítě (od 1. 1. 2008)

5400 Kč (75 %) obdrží přímo dané dítě v Keni (kompletní školní uniforma, učebnice, školní pomůcky, školní poplatky a v některých oblastech, kde jsou kvalitní státní školy, se dětem hradí sportovní oblečení a obuv, slovníky, matrace, deky, moskytiéry, vánoční oblečení apod.


Max. 1800 Kč (25 %) z částky daru může být použito na organizační zajištění projektu Adopce afrických dětí (platy zaměstnanců, telefonní poplatky, poštovné, převody a bankovní poplatky, cestovné, pronájmy kanceláře, kancelářské potřeby…) a na podporu dalších projektů a potřeb o.s. Centrum Narovinu. Dárce, který adoptuje dítě v programu Adopce afrických dětí, je pravidelně informován o probíhajících i nově chystaných projektech a akcích Centra Narovinu.


(Do roku 2008 byla částka rozdělena na 70% - 5040 Kč, částka, kterou obdrželo v Keni dané dítě a 30% - 2160 Kč, částka na zajištění organizačních nákladů v ČR i Keni a na podporu dalších projektů…)


V případě dětí podporovaných vyšší (dvojnásobnou) částkou je její rozdělení jiné – 87 % roční částky obdrží přímo dítě, na organizační zajištění projektu Adopce a potřeby či projekty Centra Narovinu může být použito max. 13%.

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Prezentace závěrečných prací 2018/2019

VI, VII, 2. + 3. - rozdělení na sekce, program

>> více

Exkurze Praha 21. 3. 2019

Kurz estetické výchovy pro VI. a 2. ročník: Národní galerie, Obecní dům

>> více

Matematický klokan

Matematická soutěž proběhne 1. a 2. hodinu.

Praha společenskovědní

29. 3. - exkurze do Prahy pro sextu a 2. ročník (návštěva Pražského hradu, Kanceláře prezidenta republiky, představení Netrpělivost srdce ve Stavovském divadle)

Ředitelské volno 16. 4. 2019

Vyhlašujeme ředitelské volno pro všechny žáky na den 16. 4. 2019 - v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 sb. (Školský zákon) z organizačních důvodů (1. termín přijímacích zkoušek)

Informační odpoledne pro rodiče

Všechny rodiče zveme 9. 4. 2019 od 16:30 hodin na informační odpoledne.

>> více

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

UnescoCentrum občanského vzděláváníPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň