Gymnázium Třeboň

Souhrnné informace

      Každá z tříd našeho gymnázia se podílí na adopci jednoho či více keňských dětí. Každý školní rok v březnu se od studentů, kteří se v projektu dobrovolně angažují, vybírá částka, která vznikne podílem počtu sponzorů (studentů) z celkové částky 7 200,- Kč na jeden školní rok.

     Projekt "Adopce afrických dětí na dálku" zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity.
„Adoptivní rodič“ zasílá prostřednictvím organizace Centrum narovinu finanční částku na vzdělávání jednoho konkrétního dítěte. Částka pokrývá školné, všechny učební pomůcky a povinnou školní uniformu. Poskytnutím finanční podpory zpřístupní „adoptivní rodič“ vybranému dítěti možnost vzdělání, a daruje mu tak naději na budoucnost v životních podmínkách, které jsou běžné pro ostatní děti jinde ve světě.

     Částka na podporu jednoho dítěte na základní škole činí 7200 Kč na rok. „Adoptivním rodičem“ na české či slovenské straně se může stát jednotlivec, skupina lidí, rodina, škola, organizace nebo firma. Minimální období, na které je dítě možno adoptovat, je 12 měsíců. Peníze nejsou posílány rodině dítěte, ale přímo partnerské organizaci, jejíž koordinátoři dítěti nakoupí vše potřebné, zařídí zápis do nejvhodnější školy v okolí, zaplatí za něj školné a spolupracují s jeho rodinou. Tímto postupem je zajištěno, že budou peníze od „adoptivních rodičů“ skutečně využity na vzdělání vybraného dítěte.

     „Adoptivní rodina“ je po dobu trvání adopce pravidelně informována o tom, jak si dítě vede ve škole, může si s dítětem dopisovat, vyměňovat si fotografie apod. Je také možné poslat dítěti menší dárek a v rámci možností jej případně i navštívit.

     „Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku“ je mnohem více než pouhá ekonomická výpomoc, neboť vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými kulturami.

 

        

autor: foto archív Centra Narovinu

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout