Souhrnné informace

      Každá z tříd našeho gymnázia se podílí na adopci jednoho či více keňských dětí. Každý školní rok v březnu se od studentů, kteří se v projektu dobrovolně angažují, vybírá částka, která vznikne podílem počtu sponzorů (studentů) z celkové částky 7 200,- Kč na jeden školní rok.

     Projekt "Adopce afrických dětí na dálku" zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity.
„Adoptivní rodič“ zasílá prostřednictvím organizace Centrum narovinu finanční částku na vzdělávání jednoho konkrétního dítěte. Částka pokrývá školné, všechny učební pomůcky a povinnou školní uniformu. Poskytnutím finanční podpory zpřístupní „adoptivní rodič“ vybranému dítěti možnost vzdělání, a daruje mu tak naději na budoucnost v životních podmínkách, které jsou běžné pro ostatní děti jinde ve světě.

     Částka na podporu jednoho dítěte na základní škole činí 7200 Kč na rok. „Adoptivním rodičem“ na české či slovenské straně se může stát jednotlivec, skupina lidí, rodina, škola, organizace nebo firma. Minimální období, na které je dítě možno adoptovat, je 12 měsíců. Peníze nejsou posílány rodině dítěte, ale přímo partnerské organizaci, jejíž koordinátoři dítěti nakoupí vše potřebné, zařídí zápis do nejvhodnější školy v okolí, zaplatí za něj školné a spolupracují s jeho rodinou. Tímto postupem je zajištěno, že budou peníze od „adoptivních rodičů“ skutečně využity na vzdělání vybraného dítěte.

     „Adoptivní rodina“ je po dobu trvání adopce pravidelně informována o tom, jak si dítě vede ve škole, může si s dítětem dopisovat, vyměňovat si fotografie apod. Je také možné poslat dítěti menší dárek a v rámci možností jej případně i navštívit.

     „Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku“ je mnohem více než pouhá ekonomická výpomoc, neboť vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými kulturami.

 

        

autor: foto archív Centra Narovinu

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Jarní prázdniny 2022

14. 3. - 18. 3. 2022

Pololetní prázdniny

4. února 2022

Školní kolo DO

Školní kolo dějepisné olympiády: úterý 18. ledna 2022 od 14.10 hodin v učebně dějepisu

>> více

Uzavření klasifikace a docházky za 1. pololetí

V pátek 21. ledna 2022 k poslední vyučovací hodině

Přijímací zkoušky nanečisto

sobota 22. ledna 2022 od 9:00

>> více

Předávání výpisů vysvědčení

Pondělí 31. ledna 2022

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň