Aktivity projektu

Aktivity projektu

 • 01 - Podpora informačních center ve školách
 • 02 - Rozvoj partnerství a síťování
 • 03 - Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
 • 04 - Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelných rozvoj s důrazem na environmentální oblast
 • 05 - Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech
 • 06 - Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí


Očekávané výstupy:

 • školní časopis GYM - wwww.casopisgym.cz
 • adaptační prožitkové kurzy
 • metodické materiály k výuce Finanční gramotnosti
 • metodické materiály k oblasti EVVO
 • regionální dějepisný a zeměpisný katalog Třeboňska
 • videoklipy s tematikou Etika
   
POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Schůzka rodičů pro 1.4

19. října 2021 od 16:30 v učebně biologie v přízemí informativní schůzka rodičů s vedením školy a učiteli

Podzimní prázdniny

27. a 29. 10. podzimní prázdniny, 28. 10. státní svátek

Moderní společenské hry 19. 10.

Od 13.15 hodin, učebna dějepisu.

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň