Aktivity projektu

Aktivity projektu

 • 01 - Podpora informačních center ve školách
 • 02 - Rozvoj partnerství a síťování
 • 03 - Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
 • 04 - Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelných rozvoj s důrazem na environmentální oblast
 • 05 - Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech
 • 06 - Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí


Očekávané výstupy:

 • školní časopis GYM - wwww.casopisgym.cz
 • adaptační prožitkové kurzy
 • metodické materiály k výuce Finanční gramotnosti
 • metodické materiály k oblasti EVVO
 • regionální dějepisný a zeměpisný katalog Třeboňska
 • videoklipy s tematikou Etika
   
POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Přijímací zkoušky nanečisto

Sobota, 19. ledna 2019 od 8.00

>> více

Divadlo v aule pro I .- III.

28.1.2019 Divadlo v aule pro I. - III., (1.- 2. hod.), cena: 50 Kč/žák

Ředitelské volno

21.1.2019 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 sb. (Školský zákon) vyhlašujeme z důvodu celodenního semináře učitelů na téma Formativní hodnocení ředitelské volno pro všechny žáky

Odpoledne otevřených dveří

22.01.2019 od 15.00 do 17.00

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

UnescoCentrum občanského vzděláváníPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň