Aktivity projektu

Aktivity projektu

 • 01 - Podpora informačních center ve školách
 • 02 - Rozvoj partnerství a síťování
 • 03 - Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
 • 04 - Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelných rozvoj s důrazem na environmentální oblast
 • 05 - Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech
 • 06 - Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí


Očekávané výstupy:

 • školní časopis GYM - wwww.casopisgym.cz
 • adaptační prožitkové kurzy
 • metodické materiály k výuce Finanční gramotnosti
 • metodické materiály k oblasti EVVO
 • regionální dějepisný a zeměpisný katalog Třeboňska
 • videoklipy s tematikou Etika
   
POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Prezentace závěrečných prací 2018/2019

VI, VII, 2. + 3. - rozdělení na sekce, program

>> více

Matematický klokan

Matematická soutěž proběhne 1. a 2. hodinu.

Praha společenskovědní

29. 3. - exkurze do Prahy pro sextu a 2. ročník (návštěva Pražského hradu, Kanceláře prezidenta republiky, představení Netrpělivost srdce ve Stavovském divadle)

Ředitelské volno 16. 4. 2019

Vyhlašujeme ředitelské volno pro všechny žáky na den 16. 4. 2019 - v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 sb. (Školský zákon) z organizačních důvodů (1. termín přijímacích zkoušek)

Informační odpoledne pro rodiče

Všechny rodiče zveme 9. 4. 2019 od 16:30 hodin na informační odpoledne.

>> více

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

UnescoCentrum občanského vzděláváníPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň