Aktivity projektu

Aktivity projektu

 • 01 - Podpora informačních center ve školách
 • 02 - Rozvoj partnerství a síťování
 • 03 - Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
 • 04 - Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelných rozvoj s důrazem na environmentální oblast
 • 05 - Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech
 • 06 - Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí


Očekávané výstupy:

 • školní časopis GYM - wwww.casopisgym.cz
 • adaptační prožitkové kurzy
 • metodické materiály k výuce Finanční gramotnosti
 • metodické materiály k oblasti EVVO
 • regionální dějepisný a zeměpisný katalog Třeboňska
 • videoklipy s tematikou Etika
   
POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Útěk na sever

27. 5. 2019 - audiovizuální pořad o moudrosti Laponců, sobech a psech v divadle od 8.15 do 9.45, cena 60 Kč

Cestovatelské středy - Indie

Ve středu 12. června od 16:00 se uskuteční další cestovatelská středa. Tentokrát bude o indickém Ladaku vyprávět Jirka Záleský.

>> více

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň