Gymnázium Třeboň

Aktivity projektu

01 Inovace fyzikálních praktik, využití nových technologií při výuce fyziky
02 Terénní výuka biologie a chemie, realizace pravidelných odborných exkurzí se zaměřením na přírodovědná a environmentální témata
03 Školní časopis GYM
04 Šifrování jako prostředek k rozvoji logického myšlení

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout