Gymnázium Třeboň

VŘ, Centrální kovový prvek knihovny, duben 2016

Výzva k podání nabídek

 

Název veřejné zakázky:

Knihovna pro gymnázium v Třeboni

Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) :

Centrální kovový prvek knihovny

Datum vyhlášení veřejné zakázky:

12. dubna 2016

Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma:

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Sídlo zadavatele:

Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Druh zadávacího řízení:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)

Mgr. Anna Kohoutová

384 722 315

akohoutova()gymtrebon.cz

IČ zadavatele:

60816945

DIČ zadavatele:

 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):

Milan Liška

389822061

mliska()gymtrebon.cz

Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času)

10.5.  2016 do 12.00 hod.

Popis předmětu veřejné zakázky:

Provedení díla Centrální kovový prvek knihovny dle detailní projektové dokumentace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč:

250 tis. Kč bez DPH

Typ veřejné zakázky

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Lhůta pro dodání (zpracování veřejné zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání veřejné zakázky

6 týdnů od objednání, nejpozději do 1. 7. 2016

Místa dodání/převzetí plnění:

Sídlo zadavatele

Hodnotící kritéria:

·         Nabídková cena

 

Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele:

 

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Telefon a e-mailová adresa uchazeče

Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem):

Nabídka bude odeslána písemně poštou na adresu zadavatele nebo e-mailem na adresu zadavatele nebo kontaktní osoby

Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny

 

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

 Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Další podmínky pro plnění veřejné zakázky:

Nabídka bude podána v českém jazyce

 

Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (projektová dokumentace) je součástí výzvy k podání nabídek

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.

 

 

Jméno:

Anna

Příjmení:

Kohoutová

E-mail:

akohoutova()gymtrebon.cz

Telefon:

384 722 315

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout