Gymnázium Třeboň

V březnu 2018 jsme začali stavět

Po dvouletém úsilí, během kterého se nám podařilo přesvědčit našeho zřizovatele o smysluplnosti realizace půdní vestavby v naší krásné historické budově, po tom, co jsme získali dostatek finančních prostředků, po tom, co jsme dokončili veškerou potřebnou projektovou dokumentaci, získali desítky různých povolení - a hlavně po tom, co se podařilo vysoutěžit firmu, která je ochotna a schopna ve velmi krátkém čase stavbu zrealizovat, ZAČÍNÁME STAVĚT.

Stavbu bude od 5. března 2018 realizovat na základě projektové dokumentace Ing. Michala Skalíka (Ateliér Svět) firma VIDOX s.r.o. Firma má na stavbu celkem 240 dnů, musí být dokončena nejpozděj do 5. 11. 2018. V nové půdní vestavbě bude nový chemický areál (učebna, laboratoř, váhovna, sklad chemikálií a kabinet pro učitele) a areál cizích jazyků (3 učebny a kabinet pro učitele). Vstup do půdních prostor bude zajišťovat stávající boční schodiště, které bude přístupno pro žáky a učitele z 1. patra (dveře vedle fyzikálního kabinetu), druhé schodiště bude vybudováno na druhé straně budovy na místě bývalého kabinetu českého jazyka a bude přístupno z patra druhého. Kromě těchto dvou přístupových cest bude možné používat výtah, čímž se naše škola stane bezbariérovou. Externí výtah bude umístěn na větší (severní) terase školy a bude přístupný i zvenku - na terasu povedou nově schody z prostoru bočního vchodu do tělocvičny, které budou vybaveny zařízením pro vozíčkáře. Výtah bude přístupný z každého patra. Součástí projektu bohužel není rekonstrukce krásného půdního prostoru nad aulou, z finančních důvodů bylo nutné realizaci tohoto odsunout.

V nejbližší době začnou stavební práce - školní dvůr se promění ve staveniště, bude zde stát jeřáb. Stavba bude prováděna nejdříve na jižní polovině budovy (od pošty) - včetně lešení, v druhé etapě se přesune na polovinu druhou. Na budově se kromě středové části bude měnit krov, což bude jedna z nejnáročnějších položek stavby. Moc si budeme držet palce, aby nám přálo počastí. Jednou z podmínek pro povolení stavby byl požadavek na uzavření hlavního vnitřního schodiště, jeho oddělení od stávajících chodeb - je to bohužel jedno z nutných protipožárních opatření, které musíme respektovat. Chodby budou proto přepaženy prosklenými protipožárními stěnami a budeme se snažit, aby více zdobily než rušily atmosféru našich krásných širokých chodeb. Týká se to přízemí v místě stávajících bočních "lítaček", které musíme obětovat, prvního patra na obou stranách schodiště a druhého patra na jedné straně - na zbytku chodby v 2. patře budou směrem k novému bočnímu schodišti vyměněny všechny obyčejné dveře do učeben a na dívčí toalety za dveře protipožární. Ve druhém patře přibyde bezbariérová toaleta, nové toalety budou samozřejmě i na půdě. Do míst starého areálu chemie bude přestěhována výtvarná výchova ze suterénu, kde budeme moci díky tomu rozšířit prostor šaten. Do míst stávající jazykové učebny bude přestěhována poradna školní psycholožky.

Celková cena stavby: 28 144 246,- Kč s DPH

Předpokládaná cena nového vybavení učeben: 1 461 351,- Kč s DPH

Předpokládaná cena za zřízení nové konektivity: 865 007,- Kč s DPH  (podmínka pro získání dotace)

Předpokládaná cena za úpravu zeleně na terase s výtahem: 43 963,- Kč s DPH

Předpokládané náklady na realizaci celé akce (včetně projektové dokumentace, technického dozoru, koordinátora BOZP, administrace):           31 981 747,- Kč s DPH

Na realizaci celé akce jsme získali dotaci (IROP) ve výši 22 483 572,17 Kč, zbytek bude proplacen z prostředků Jihočeského kraje.

Realizací této akce si plníme náš sen - je to zároveň dárek naší škole k jejímu významnému výročí 150 let od jejího založení. Již dnes je jasné, že stavba nebude jednoduchá a že se neobejde bez tolerance nás všech - vůbec nebude jednoduché zajistit zároveň bezproblémový a ničím nerušený chod běžné výuky. Dovoluji si tímto poprosit všechny zúčastněné, totiž žáky, učitele i zaměstnance školy, o zvýšenou dávku tolerance a trpělivosti ke všem rušivým elemetnům, které nás v následujících měsících čekají. Slibuji, že se je budeme samozřejmě s představiteli stavební firmy snažit maximálně eliminovat. Jsme přesvědčeni, že se nám veškerý diskomfort, který nás zřejmě v následujících měsících čeká, vrátí v podobě krásných a funkčních nových prostor, které budeme moci od příštího školního roku začít využívat. 

O veškerém průběhu akce "Půda"  Vás budu - stejně jako v minulosti u všech dalších investičních akcích - průběžně informovat zde na školním webu, stejně jako upozorňovat na jednotlivá omezení, které by se mohly týkat běžné výuky a provozu školy.

Děkuji všem za pochopení a držme si palce, ať vše dobře dopadne a škola se díky novým prostorám "nadechne", kvalita výuky zvýší a atraktivita studia na našem gymnáziu stoupne.

Anna Kohoutová

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout