Gymnázium Třeboň

Poslední den otevřených dveří

Naši školu vám oficiálně představíme ještě v úterý 26. února 2019 od 15 do 17 hodin, kdy budeme připraveni komukoliv se věnovat. Prohlídky budou vždy v celou hodinu, poslední v 17.00 hod.

Tiskopisy přihlášek ke studiu pro oba obory je možné stáhnout zde, není třeba tisknout barevně (pozor, přihláška má 2 strany). Vyplněné a základní školou potvrzené přihlášky je třeba doručit přímo na naši školu nejpozději do 1. 3. 2019 (potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče od lékaře nevyžadujeme).
Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží všichni přihlášení uchazeči nejpozději 14 dní před jejím konáním.

Platí, že do 1. 3. 2019 je možné po předchozí dohodě (tel. 384 722 612, 384 722 315) naši školu navštívit i mimo hodiny oficiálního dne otevřených dveří - pokusíme se Vám vyhovět a školu Vám rádi ukážeme v domluveném mimořádném termínu.

Všichni zájemci - samozřejmě včetně jejich rodičů - si budou moci prohlédnout celou budovy školy, seznámit se s učebními plány, s výukovými prostorami, se všemi novinkami i osvědčenými akcemi, které našim žákům nabízíme. Samozřejmě odpovíme na všechny dotazy, které souvisejí s pravidly přijímacích zkoušek.

V letošním školní roce jsme poprvé uspořádali i přijímací zkoušky nanečisto, využijte ukázky testů, které jsou zveřejněny i s výsledky.

Informace o organizaci jednotné přijímací zkoušky pro letošní školní rok naleznete zde.

Přijďte se porozhlédnout po budově instituce, která v září oslavila 150 let svého trvání, seznámit se s jejím moderním vybavením a možnostmi, které prostřednictvím týmu nadšených učitelů nabízí.

Vyučujeme i v úplně nových učebnách v půdních prostorách, kde jsme právě dokončili realizaci nejvýznamnější investiční akce v historii naší školy a vybudovali zde nový chemický a jazykový areál.

Naše gymnázium se stalo plně bezbariérovým.

Za všechny učitele se na Vás těší

Anna Kohoutová, ředitelka školy

 

Přijďte si prohlédnout učební prostory, zde malá ochutnávka:

KnihovnaBiologická laboratořFyzikální laboratořPočítačová učebnaMalá počítačová učebnaNová laboratoř chemie těsně před dokončenímPůdní prostory, jedno z bočních schodišťBezbariérový přistup Bezbariérový přistup do školy přes jednu z venkovních teras vede k nové výtahové šachtě

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout