Gymnázium Třeboň

Naši žáci v Černínském paláci

Návštěva monumentálního Černínského paláce v Praze, který je sídlem Ministerstva zahraničních věcí ČR, je sama o sobě velkým zážitkem. V našem případě byla tato příležitost umocněna tím, že jsme byli pozváni na plenární zasedání České komise pro UNESCO, abychom prezentovali činnost našeho gymnázia, pochlubili se našimi úspěchy, vysvětlili, jak fungovala distanční výuka a osvětlili, co pro nás znamená členství v síti přidružených škol UNESCO. K tomuto úkolu jsme přistoupili maximálně zodpovědně tím spíše, že jsme si na začátku června připomněli významné výročí - totiž 25 let od našeho vstupu do mezinárodní sítě škol ASP UNESCO (jak naše škola tenkrát tento akt prožívala a kdo stál u zrodu, si můžete připomenout např. zde).

Protože se této výjimečné události nemohl zúčastnit hlavní koordinátor spolupráce s ASPnetUNESCO Václav Pražák (předsedá v těchto dnech maturitní komisi Gymnázia Česká v Českých Budějovicích), zúčastnila se jednání paní ředitelka spolu s dvěma vybranými studenty, sextány Danou Krynickou a Michalem Boudou. Díky skvělé spolupráci s nimi vznikla atraktivní prezentace s názvem "Třeboňské gymnázium v síti", která byla představena a okomentována všemi třemi účastníky a následně s velkým ohlasem přijata přímo v průběhu plenárního zasedání v Orientálním salonku Černínského paláce. Jak jsme se dozvěděli, byli jsme první školou v historii plenárních zasedání ČK pro UNESCO, která dostala možnost se takto prezentovat.

Děkuji Daně i Michalovi za skvělou spolupráci a ochotu opravdu na vysoké úrovni reprezentovat naše gymnázium, i pro mě to byla velmi inspirativní zkušenost.

S úctou

Anna Kohoutová

Zasedání České komise pro UNESCO v Orientálním salonku Černínského paláce v Praze

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout