Gymnázium Třeboň

Posílání peněz dětem do Keni

     Peníze se shromažďují na českém (nebo slovenském) účtu organizace "centrumnarovinu" a pak se převádějí společně pro všechny adoptované děti najednou do Keni, a to vždy na 4 měsíce dopředu – peníze se tedy převádí v dubnu, srpnu a prosinci.

     Převádět peníze přímo na „adoptované“ dítě nelze – hlavním důvodem jsou vysoké poplatky mezinárodních převodů mezi bankami (takže by převod peněz pro každé dítě zvlášť byl zcela nemožný, jelikož by převody stály více než posílané částky!). Každopádně rodiny, odkud pocházejí děti v programu „adopcí“, jsou velmi chudé – nemají ani vlastní poštovní adresu a určitě nemají účet v bance.
     Dalším důvodem je i fakt, že v případě, kdy by rodič nebo opatrovník dítěte dostal peníze určené na školu do ruky, nemohli bychom nikdy zajistit, že je opravdu použije na školu! Pravděpodobně by se vždy našlo „důležitější“ využití těchto peněz (pohřeb někoho blízkého, lepší jídlo, nájem, léky pro někoho v rodině, u některých otců třeba i alkohol…), a dítě by tedy svou šanci jen těžko dostalo – toto je koneckonců i důvod, proč celý program vznikl.
     A posledním důvodem je i to, že samozřejmě není možné celou částku dát dítěti v Africe – je také nezbytné zajistit vše kolem organizace tohoto programu, tedy je potřeba z této částky také zaplatit náklady: poštovné, bankovní poplatky, kancelářské potřeby a provoz kanceláře, platy zaměstnanců v ČR, na Slovensku a Keni, externí účetní firmu, náklady dobrovolníků, cestovní výlohy koordinátorů v Keni, fotografie, webové stránky, připojení k internetu…).

Částka, způsob a termíny plateb

     Příspěvek pro dítě v Keni činní 7200 Kč (300 EUR) na celý rok - je jej možno uhradit jednorázově, ve třech splátkách, nebo měsíčně (první splátka před nástupem do školy činí 2400 Kč (100 EUR) a pak pravidelně měsíčně 600 Kč (25 EUR).
     „Adoptivní rodič“ si také může zvolit způsob platby, který mu nejvíce vyhovuje – převodem na účet Centra Narovinu, poštou (opět na účet Centra Narovinu), nebo v hotovosti přímo v pražské kanceláři.
     Číslo účtu naleznete na webu www.centrumnarovinu.cz , na smlouvě o adopci i na on-line „Soukromé stránce rodiče“ v „Detailu adopce“.
Jako variabilní symbol je vždy nutné uvést číslo dítěte v databázi projektu Adopce afrických dětí.
Termíny pro úhrady plateb jsou pro každý rok stejné – vždy nejpozději do 15. 3., 15. 7. a 15. 11.
V případě měsíčních plateb je třeba se domluvit s koordinátorem (případně s kanceláří) na konkrétním postupu. První platbu by měla činit částka potřebná pro na celé školní období (2400,- Kč/ 100 EUR), kterým bude vaše adopce začínat. Následující měsíční splátky je nutné nastavit tak, aby se k termínům pro platby na další školní období opět „nashromáždila“ vždy celá částka 2400,- Kč/ 100 EUR. Není-li částka kompletní, je vzniklá situace nepříjemná především pro podporované dítě.

 

Adopce na dálku 2017

Adopce na dálku 2017

I v letošním roce pokračujeme v projektu Adopce na dálku a pomáháme keňským dětem. Seznamte se s podrobnostmi.

Číst více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout