Gymnázium Třeboň

K programu oslav

Srdečně zveme všechny naše studenty, absolventy a současné i bývalé zaměstnance, stejně jako příznivce a sympatizanty na oslavy významného výročí naší školy. Připravili jsme pro Vás bohatý program a je jen na Vás, jakých akcí se zúčastníte. Přinášíme Vám tímto zpřesňující informace ke všem bodům programu, které budeme i nadále aktualizovat a dolaďovat, proto doporučujeme tyto stránky v průběhu dalších týdnů sledovat. Oslavami Vám všem chceme udělat hlavně radost - ne starost, proto se na nás neváhejte obrátit, pokud budete mít k programu oslav nějaké připomínky (oslavy@gymtrebon.cz).

Pozvánky na oslavy se snažíme rozeslat prostřednictvím vybraných zástupců jednotlivých absolventských ročníků všem, k dispozici je za tímto účelem e-mailová adresa oslavy@gymtrebon.cz, na kterou si můžete o pozvánku také napsat - a hlavně ji distribuovat svým spolužákům. Všem k těmto účelům samozřejmě slouží příslušný odkaz.

Na webových stránkách průběžně zveřejňujeme zajímavé informace související s oslavami, budovou, školou - pročtěte si jednotlivá jubilejní zastavení.

Pokud chcete oslavy jakkoliv podpořit, informace najdete zde.

Vedle oficiálního programu avizovaného na plakátech pořádáme i celou řadu dalších akcí v rámci doprovodného programu pro studenty:

- beseda s Václavem Moravcem, čtvrtek 13. 9. 2018

- taneční GYMPÁRTY pro žáky nižšího gymnázia, pátek 14. 9. 2018

- slavnostní zahájení edukativního projektu pro studenty Knihovnička Václava Havla, čtvrtek 20. 9. 2018

- "Naslouchám tichu země" - filmové představení P. Žalmana Lohonky spojené s debatou s tvůrci i hlavním aktérem, pondělí 24. 9. 2018, kino Světozor Třeboň, 10. 00

- "Svatováclavský happening" - bavit se a pomáhat na cestě kolem Světa, netradiční svatováclavská exkurze pro všechny žáky školy, čtvrtek 27. září 2018

- certifikované testování pro žáky 14+, pořádá Menza ČB, řííjen 2018

Program oslav s komentářem:

13. 9. 2018 Panelová diskuse na téma "Bez vzdělání to nepůjde, ale jak na to?"

Hosté: PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D., Karel Schwarzenberg, Mgr. Jiří Šesták, Ph.D., RNDr. David Pithart, CSc.

Místo konání: aula gymnázia

Čas: 17.00

Moderuje: Mgr. Anna Kohoutová

Počet míst omezen, doporučujeme přijít vcas (135 míst)

Ve čtvrtek 13. září navštíví naše gymnázium populární moderátor České televize Václav Moravec, který bude mít v průběhu výuky besedu s našimi studenty. Využili jsme jeho přítomnosti a pozvali jej jako účastníka do panelové diskuse, ke které jsme přizvali další zajímavé osobnosti: Karla Schwarzenberga, jehož rod toho pro naše gymnázium mnoho udělal (info přineseme v jednom z dalších Jubilejních zastaveních na webu), Jiřího Šestáka, protože má blízko k naší škole (dlouhá léta nejen pro naše studetny organizoval velmi atraktivní setkání se zajímavými osobnostmi, podpořil významným finančním příspěvekm oslavy 150 GT, jako místopředseda senátu ČR udělil oslavám záštitu, inicioval návštěvu našich žáků v EP ve Štrasburgu, bude spolu s Martinem Hilským hlavním hostem posledního bodu programu našich oslav) a Davida Pitharta, který s námi dlouhá léta spolupracuje jako čelní představitel třeboňské pobočky České křesťanské akademie a pořádá na našem gymnázium přednášky zajímavých osobností nejen pro naše studenty, ale i pro veřejnost. Na akci pozveme další zajímavé osobnosti Třeboně a našeho regionu.

Akci pořádáme společně s ČKA v Třeboni.

-------------

20. 9. 2018 Kulturní večer na počest třeboňského gymnázia

Místo konání: divadlo J. K. Tyla v Třeboni

Čas: 19.00

Moderuje: Mgr. Jana Oušková

Koncert žáků našeho gymnázia proběhne díky naší úzké spolupráci s místní Základní uměleckou školou, kde se naši studenti zdokonalují ve hře na hudební nástroje a která připravuje jeho program. Druhý bod programu naplní místní divadelní soubor Kajetán, jehož principálem byl 13 let bývalý ředitel našeho gymnázia PhDr. Jaroslav Psík (od roku 2015 jej vede Helena Herrmannová). Oslovili jsme jej, zda by nechtěl napsat divadelní hru, která by vycházela z historie naší školy, a zároveň aby tuto hru odehrál právě divadelní soubor, který sám založil a kde hraje on i někteří naši žáci. Takto v současné době vzniká divadelní hra "Zapomenutý sonet", kterou budete moci jako premiéru zhlédnout právě při příležitosti oslav výročí našeho gymnázia.

Akci pořádáme společně se ZUŠ Třeboň a s Divadelním spolkem Kajetán v Třeboni.

--------

21. 9. Vernisáž výstavy Z historie třeboňského gymnázia

Místo konání: Dům Štěpánka Netolického

Čas: vernisáž v 16.00, výstava bude probíhat v průběhu 10 dnů

Kurátorka výstavy: Mgr. Marie Kalátová, absolventka gymnázia

Základ expozice bude tvořen výstavou, kterou pro naše gymnázium před deseti lety vytvořila PhDr. Jiřina Psíková a která byla prezentována v třeboňském Muzeu. Od té doby se nám podařilo získat celou řadu dalších zajímavých podkladů souvisejících s historií naší školy - jak s její budovou, tak se studenty a absolventy. Výstavu bychom rádi zpestřili výtvarnými díly některých našich významných absolventů (Volf, Líbal, Pistorius, Vančura). Na výstavě pilně pracuje tým pod vedením M. Kalátové, jehož součástí je např. grafik Ondřej Chlapec, výtvarník Vilém Roženský,  akademický sochář Jan Roith a Anna Kohoutová.

Akci pořádáme společně s naším partnerem, SOA v Třeboni

--------

21. 9. Jubilejní ples gymnázia

Místo konání: KKC Roháč

Čas: 19.00

Moderuje: David Hocke, absolvent GT

Pro: současné i bývalé studenty, stejně tak pro všechny příznivce našeho gymnázia

Program jubilejního plesu bychom rádi poskládali za podpory současných studentů, učitelů i našich absolventů. K tanci a poslechu budou hrát výhradně kapely, ve kterých vystoupí někteří naši absolventi: účast přislíbilo hudební seskupení sester Cvrčkových z Rapšachu, Hudební company Petra Wernera, muzikantská chuťovka v podání Míry Kajana a Honzy Divokého (Vinárenští gentlemani) a jako zlatý hřeb plesu vystoupí stále populárnější Naked professores (z našich absolventů Dominik Pokorný a Filip Holzer). Hudební část večera budeme doplňovat diskotékou některých z našich bývalých studentů (DJ Cloud). Součástí programu budou různá překvapení, která si pro hosty připravujeme: nebude chybět předtančení, video, půlnoční překvapení nebo tombola. Redakce časopisu GYM chystá při této příležitosti speciální vydání, které si na plese (spolu s výročními Almanachy) budete moci zakoupit.

Vstupenky: 200,- Kč na sezení, 150,- Kč na stání,

Vstupenky jsou stále v prodeji, v případě zájmu urychleně kontaktujte Jitku Maškovou na e-mailu jmaskova@gymtrebon.cz .

----------

22. 9. Hlavní den oslav

9.00 - po celý den bude pro vzpomínající absolventy, učitele, příp. další zájemce otevřena škola, kterou si budete moci prohlédnout; k dispozici budou průvodci z řad učitelů i studentů; budou připraveny prezenční listiny, budete si moci zakoupit jubilejní Almanach, historickou publikaci Václava Pražáka o našem gymnáziu v období Protektorátu nebo upomínkové předměty

10.00 - setkání bývalých i současných zaměstnanců v knihovně školy

          - atmosféru před školou dobarví třeboňský dixieland Milana Zákrejse

11.00 - slavnostní mši bude v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí celebrovat ThLic. David Henzl, který se ještě před tím, než se stal generálním vikářem, pečlivě staral o třeboňskou farnost a který k nám pilně docházel zdarma vyučovat naše žáky latinu a italštinu. Mši pořádáme na počest všech studentů a zaměstnanců školy, kteří u oslav nemohou být s námi. O hudební složku mše se postarají žáci gymnázia.

12.00 - odhalení pamětní desky na staré budově gymnázia v Husově ulici se uskuteční ihned po mši, desku posvětí ThLic. David Henzl

14.00 - Průvod absolventů bude doprovázet vláček Třeboňáček, který může využít každý, kdo má sebemenší problém s chůzí

- ve dvě hodiny se v ulici Na Sadech před gymnáziem začne po ročnících řadit průvod absolventů; bude připraveno více než 70 stávajících studentů, kteří budou držet ceduli s maturitním ročníkem - dle zkušenosti z podobné akce z minulosti byl o průvod městem velký zájem nejen z řad absolventů, kteří se jej hrdě zúčastnili, ale i z řad občanů Třeboně, kteří jej v ulicích s radostí zdravili. V čele průvodu bude hrát Třeboňská dvanáctka, která bude ozdobena i skupinou mažoretek. Průvod  bude směrovat na třeboňské náměstí, kde bude velké pódium a možnost sezení pro starší ročníky. Program na náměstí by měl začít cca v 15.00 hodin, připravujeme jej ve spolupráci s Městem Třeboň. Jeho součástí budou zdravice významných osobností a kulturní program, který vyvrcholí koncertem skupiny The Tap Tap. Program bude moderovat Jitka Bednářová.

17.00 - v Besedě a KKC Roháč jsme zajistili možnost absolventských setkání. Oba tyto největší kulturní domy v Třeboni by mohly pojmout většinu našich absolventů, kteří budou mít zájem setkat se nejen po maturitních ročnících, jak tomu bývá při tradičních srazech, ale i napříč jimi. Mladší maturitní ročníky (od r. 1996 do r. 2018) budou mít označené stoly v dolních i horních prostorách Besedy. Restaurace je pouze dole, nicméně provozovatelé Besedy přislíbili, že si budou moci zájemci o jídlo objednávat i nahoře. Na večerní hodiny je plánovaná v sále Besedy oldies diskotéka. Starší ročníky budou mít setkání připravená v KKC Roháč v ulici Na Sadech, kde se uskuteční setkání mat. ročníků do r. 1995 včetně. Stoly budou opět zřetelně označeny, budou rozmístěny i na parketu, neboť předpokládáme hlad spíše po vzájemných setkání a vzpomínání, než po bujaré zábavě a tanci. K poslechu přípraví příjemnou kulisu náš absolvent a znalec hudby Jan Rejžek, který bude bavit nejen svůj maturitní ročník od mixážního pultu z pódia.

Každá třída bude mít rezervovaný omezený počet míst (cca 10), pokud jich budete potřebovat zajistit více, dejte nám vědět (oslavy@gymtrebon.cz). V Roháči budou k dispozici rezervní židle. V Roháči budou k dispozici dva bary s širokým výběrem nápojů - pivo třeboňské, vína moravská, káva nejen turecká.

Dole pod textem si v příloze rozklikněte rozmístění stolů v jednotlivých prostorách, ať se lépe zorientujete, kde bude připravený stůl pro Váš ročník.

Ubytování nezajišťujeme.

Důležitá informace pro všechny účastníky hlavního dne oslav: pokusíme se zajistit dostatečné množství i výběr jídel v čase obědů i večeří v jídelně KKC Roháč. Obědy od 11.30 do 13.30, večeře od 17.00 do 21.00

--------

24. 9. Epilog za oslavami: Sonetová zrcadlení slavného díla Williama Shakespeara v podání prof. Martina Hilského, Jiřího a Lenky Šestákových

Místo: aula gymnázia

Čas: 17.00

Upozorňujeme, že kapacita auly je omezena na 135 míst

-------

Při příležitosti oslav 150 GT vznikla sada 11 informačních tabulí o významných absolventech, která bude součástí výstavy a poté bude zdobit chodby školy. Jejím autorem je Mgr. Petr Kopeček, o grafickou stránku se postarala čerstvá absolventka oktávy Eva Klímová, která se rovněž stará o grafickou podobu materiálů souvisejících s propagací oslav včetně jubilejního almanachu.

Vychází jubilejní Almanach 1868 - 2018

Vychází historická publikace Mgr. Václava Pražáka s názvem V těžké době nynější aneb Třeboňské gymnázium 1939 - 1945 ve světle archivních pramenů

 

Na oslavy srdečně zve

Anna Kohoutová (ředitelka školy) a celý tým učitelů, kteří pro Vás oslavy připravují

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout