Gymnázium Třeboň

Jubilejní zastavení šesté: Rozhledna na budově gymnázia

O první významné adpataci budovy se detailně píše ve Výroční zprávě státního gymnasia v Třeboni z roku 1930. Popisuje se zde mnoho různých změn, díky kterým se v této době významně zkvalitnila výuka. Například z rozměrné kreslírny v 1. patře (dnešní knihovna) byly vybudovány dvě místnosti pro tzv. fyzikální oddělení, čímž toto získalo celkem 5 místností. Další změnou v budově bylo přepažení chodby v 1. patře za účelem vybudování čekárny k předpokojům ředitelny (tato stěna je v současné době opět odstraněna):

Významnou změnou byla úprava kaple na kreslírnu. Kaple byla v prostorách dnešní auly, oltář stál v místech u zadní stěny auly, kde dnes stojí opravené prosklené vitríny. Užití prostor jako kaple ale nezaniklo - v místech, kde je dnes velký obraz Petra Šerého, byla vybudována posuvná stěna a oltář posunut do prostor vedlejšího kabinetu. Kreslírna byla v této době vybavena elektrickým osvětlením a mohla být využívána i jako reprezentativní místnost pro různá shromáždění, slavnosti, nebo pro maturitní zkoušení - posuďte sami, jak elegantní prostor to býval na počátku 30. let minulého století:

...a jak aulu zdevastolali vojáci za války:

Viditelnou změnou bylo zřízení rozhledny na budově gymnázia, která zde byla postavena pro výuku zeměpisu a astronomie. Skýtala jedinečný pohled na město i okolí, do školy byl za tímto účelem zakoupen speciální hvězdářský dalekohled. Pro srovnání budova bez rozhledny těsně po dostavbě z r. 1906 - ještě s nápisem C.K.GYMNASIUM:

A budova s rozhlednou z roku 1929 - již bez "C.K":

K rozhledně museli studenti stoupat po nově vybudovaném dřevěném schodišti (stále stojí v půdních prostorách nad dnešní aulou, které rekonstrukcí neprocházejí):

Astronomická pozorovatelna a ne příliš vzhledná vyhlídka byla nakonec demontována v roce 1994 - v době, kdy se dělala nová střecha, také ale kvůli jejímu špatnému technickému stavu. Na současné fotografii vidíte nádherný detail půdních prostor nad aulou - už jen těžko si zde dokážeme pozorovatelnu představit:

Součástí Studie Ateliéru Svět (2013) na rekonstrukci půdních prostor byl také návrh na novou vyhlídku na střeše budovy, která se zatím z finančních důvodů (stejně jako rekonstrukce prostor nad aulou) realizovat nebude:

Připomínkou na staré časy je nám mosazný monokulární hvězdářský dalekolhled, který byl na staré vyhlídce používán - je součástí historické sbírky starých fyzikálních učebních pomůcek a je plně funkční. Při příležitosti oslav 150. výročí založení GT jsme k němu dostali překrásný stativ, který pro nás vyrobil a škole daroval mistr truhlářský, pan Petr Mrkáček z Českých Budějovic (restauroval pro naši školu např. lítací dveře v přizemí nebo vyzdobil vstupní vrata):

Dalekohledem lze stále pozorovat hvězdy, ale i sličnou třeboňskou krajinu, stejně jako světlé zítřky našeho milovaného gymnázia...

Anna Kohoutová

Připomeťe si i další jubilejní zastavení, která pro Vás připravujeme při příležitosti 150. výročí založení GT:

JZ první: Studenti

JZ druhé: Budova

JZ třetí: Maturity

JZ čtvrté: Studovali u nás...

JZ páté: Sluneční hodiny

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout