Zveme do vyučování odborníky

Díky prostředkům nového projektu IKAP máme možnost zvát do hodin různých předmětů zajímavé osobnosti, které mohou naše žáky inspirovat a více nadchnout pro studium různých oborů. V prvním říjnovém týdnu se zapojil do hodin německého jazyka Klaus Bemmann (jeho zhodnocení si můžete přečíst zde), hodiny španělštiny navštěvuje Argentinka Silvinu Paolu Cortéz, v hodinách základů společenských věd se můžete těšit na PhDr. Jiří Šestáka, v hodinách biologie pracoval v 2. říjnovém týdnu nadšený paleontolog Štěpán Rak (o jeho návštěvě si můžete přečíst zde), účast na přednáškách a akcích k oslavě 17. listopadu přislíbil tehdejší studentský vůdce Martin Mejstřík. Překvapení v podobě zajímavých hostů chystáme i do dalších předmětů (matematika, zeměpis, biologie aj.).

Milé žákyně, milí žáci - využijte možnosti seznámit se se znalci svých oborů, přejeme Vám, abyste si maximálně užili tandemové spolupráce našich učitelů s pozvanými odborníky, abyste využili příležitosti komunikovat s lidmi, kteří mají bohaté zkušenosti z jiných odborných pracovišť, mají zajímavé profese i osobnostní profily a jsou schopni předávat své znalosti a zkušenosti dál. Průběžně Vás zde budeme informovat o všech zajímavých aktivitách a hostech, kteří se u nás v rámci projektu zapojí do výuky.

Přejeme i všem našim hostům, ať na našem gymnáziu prožijí s našimi studenty i učiteli inspirativní chvíle!

ako

foto https://www.shutterstock.com/cs/

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Schůzka rodičů pro 1.4

19. října 2021 od 16:30 v učebně biologie v přízemí informativní schůzka rodičů s vedením školy a učiteli

Podzimní prázdniny

27. a 29. 10. podzimní prázdniny, 28. 10. státní svátek

Moderní společenské hry 19. 10.

Od 13.15 hodin, učebna dějepisu.

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň