Gymnázium Třeboň

Zveme do vyučování odborníky

Díky prostředkům nového projektu IKAP máme možnost zvát do hodin různých předmětů zajímavé osobnosti, které mohou naše žáky inspirovat a více nadchnout pro studium různých oborů. V prvním říjnovém týdnu se zapojil do hodin německého jazyka Klaus Bemmann (jeho zhodnocení si můžete přečíst zde), hodiny španělštiny navštěvuje Argentinka Silvinu Paolu Cortéz, v hodinách základů společenských věd se můžete těšit na PhDr. Jiří Šestáka, v hodinách biologie pracoval v 2. říjnovém týdnu nadšený paleontolog Štěpán Rak (o jeho návštěvě si můžete přečíst zde), účast na přednáškách a akcích k oslavě 17. listopadu přislíbil tehdejší studentský vůdce Martin Mejstřík. Překvapení v podobě zajímavých hostů chystáme i do dalších předmětů (matematika, zeměpis, biologie aj.).

Milé žákyně, milí žáci - využijte možnosti seznámit se se znalci svých oborů, přejeme Vám, abyste si maximálně užili tandemové spolupráce našich učitelů s pozvanými odborníky, abyste využili příležitosti komunikovat s lidmi, kteří mají bohaté zkušenosti z jiných odborných pracovišť, mají zajímavé profese i osobnostní profily a jsou schopni předávat své znalosti a zkušenosti dál. Průběžně Vás zde budeme informovat o všech zajímavých aktivitách a hostech, kteří se u nás v rámci projektu zapojí do výuky.

Přejeme i všem našim hostům, ať na našem gymnáziu prožijí s našimi studenty i učiteli inspirativní chvíle!

ako

foto https://www.shutterstock.com/cs/

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout